Natuur

Gemeente Zeist start met duurzaam bladbeheer

Marco Jansen overhandigt de sleutel van de nieuwe bladmulcher aan chauffeur Christiaan.

Onlangs overhandigde Marco Jansen van gemeente Zeist de sleutel van de gloednieuwe bladmulcher aan chauffeur Christiaan van Biga Groep. Achter deze trekker pronkt sinds kort de bladmulcher. Een machine die zorgt dat bladafval wordt omgezet in bodemverbeteraar door het blad te verpulveren. Een mooie aanwinst die wordt ingezet in verschillende parken in Zeist. 

Utrechtse Natuurdagen met honderden deelnemers geslaagd

Excursie met boswachter Martijn Bergen op Park Vliegbasis Soesterberg

De Utrechtse Natuurdagen die Utrechts Landschap vorige week organiseerde waren een groot succes. Met een symposium, een waarnemersdag en een grote publieksdag door de hele provincie, waar honderden Utrechtse inwoners deelnamen aan rondleidingen en activiteiten, stond de week volledig in het teken van de Utrechtse Natuurdagen.

Informatiebijeenkomst waterpeilen Zeist en omgeving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt een nieuw peilbesluit op voor Zeist en omgeving. In een peilbesluit legt het waterschap de peilen vast voor het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Woont u in het westen van Zeist of heeft u een perceel in het landelijk gebied tussen de A12 en De Bilt? Dan horen wij het graag als u aandachtspunten heeft of knelpunten ervaart bij het waterpeil in de sloten in uw buurt.

Eerste burgeramendementen in Zeist aangeboden

Overhandiging burger-amendementen aan plv. raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Afgelopen december heeft de Zeister gemeenteraad als experiment een regeling aangenomen. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, hebben 3 burgeramendementen opgesteld. 

Jaarthema biodiversiteit op De Boswerf

Kinderburgemeester Yehailey Adawde wierp samen met wethouder Wouter Catsburg de eerste zaadbommetjes 

Bij De Boswerf in het Zeisterbos is het themajaar over Biodiversiteit gelanceerd. Kinderburgemeester Yehailey Adawde wierp samen met wethouder Wouter Catsburg een aantal zaadbommetjes om de biodiversiteit te vieren.

Fotograaf
Mel Boas

Samen werken aan keuzes tussen Zeist en Amersfoort

Alliantieverklaring

In het gebied tussen Amersfoort en Zeist spelen belangrijke thema’s zoals het beschermen van de natuur, klimaatbestendigheid, voldoende woningen en goede bereikbaarheid in het gebied. Welke keuzes moeten rond deze thema’s worden gemaakt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst? De optelsom van opgaven die er liggen, is groter dan in de beschikbare ruimte kan worden gerealiseerd.