Wonen

Eerste zonnestroomproject voor bewoners in gebruik

Wouter Catsburg stelt de zonnestroominstallatie in gebruik

Onlangs stelde wethouder Wouter Catsburg, door een symbolische handeling, het eerste zonnestroomproject (ook wel postcoderoos genoemd) in Zeist in gebruik. Hij ontstak een lamp die gevoed wordt door de opgewekte elektriciteit van 200 zonnepanelen. Die liggen op het dak van de schuren van boer Aart. 50 bewoners uit Zeist investeerden in dit eerste project van de Duurzame Energie Coöperatie Zeist.

Fotograaf
Mel Boas

Eerste vluchtelingen komen aan op Kamp van Zeist 

Gemeente Zeist

Onlangs arriveerden de eerste vluchtelingen in de noodopvang op het terrein van Kamp van Zeist. Het gaat om een groep van 100 alleengaande mannen met een verblijfsvergunning uit het voormalige Holland Casino in Utrecht.  Verder komen er gezinnen, alleengaande vrouwen en nareizigers. In de noodopvang is plek voor 200 vluchtelingen. De noodopvang is nodig vanwege de enorme toestroom van vluchtelingen.

Woningbouwplan Huis ter Heide West ter inzage 

Gemeente Zeist

De woningbouwplannen voor 82 woningen in Huis ter Heide West liggen vanaf donderdag 5 mei voor zes weken ter inzage. De gemeente Zeist wil versneld meer (betaalbare) woonruimte voor woningzoekenden die nu moeilijk een betaalbare woningen vinden. Voor de ontwikkeling van deze plek is een conceptbeeldkwaliteitsplan en een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april met de plannen ingestemd, zodat ze vrijgegeven kunnen worden voor inspraak.

Nieuwe opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

Gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal kunnen hier ongeveer honderd vluchtelingen duurzaam worden opgevangen. Deze vluchtelingen verblijven momenteel op plekken waar zij maar een korte periode kunnen blijven; in hotels, bij mensen thuis of in het gemeentekantoor. De nieuwe plekken zijn geschikt voor een langer verblijf. 

Bewoners Den Dolder-Zuid krijgen advies aardgasvrije woning

Wouter Pieterse van de gemeente Zeist informeert bewoners over de Transitievisie Warmte.

De bijeenkomst van Mijn Groene Huis met als thema ‘Op weg naar een aardgasvrij Den Dolder-Zuid’ onlangs in de Kameleon werd door 36 bewoners bezocht. Uitgenodigd waren bewoners met een 60-er en 70-er jaren seriewoning in Den Dolder-Zuid en Bosch en Duin, Bremlaan en omgeving. Energie-adviseur Eric Dekker van Mijn Groene Huis liet de bewoners zien hoe zij in stappen hun woning aardgasvrij kunnen maken, wat dat kost en wat dat oplevert.

BENG! start project Biltse Zonnedaken

Nicole van Overbeek (l) en Dorien Bartels roepen eigenaars van grote daken op contact op te nemen

Alle grote daken in De Bilt zo snel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dat zou flink helpen bij de overgang naar duurzame energie die nodig is, zegt Nicole van Overbeek, voorzitter van BENG! Maar daar is wel actie voor nodig. Veel dakeigenaars zijn druk of zien ertegenop, ervaart BENG! Daarom is het project Biltse Zonnedaken nu gestart. ‘Er is deskundige begeleiding om het geregel van dakeigenaars over te nemen. Kosteloos en onafhankelijk.’ Dit nieuwe project van BENG!

Fotograaf
Alies Vos

Onkruidbestrijding met oog voor milieu

Onkruidbestrijding

Onlangs startte Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) weer met de bestrijding van onkruid. In de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, IJsselstein en Zeist bestrijden wij de ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven. Dit doen wij onder andere met de 100% milieuvriendelijke “heetwatermethode”. Om dit op zoveel mogelijk plekken effectief te doen, vragen wij u om uw auto tijdelijk even weg te halen, als u ziet dat de RMN-voertuigen in uw straat aan het werk gaan.

Start werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost 

Burgemeesters Potters en Reinders

Onlangs hebben burgemeester Potters van gemeente De Bilt en burgemeester Reinders van gemeente Stichtse Vecht met het slopen van een muur het startsein gegeven voor de werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek – Tienhoven. De muur maakte onderdeel uit van een oude ligboxstal die moet wijken voor de nieuwe fusiebrandweerpost. Een brandweerpost van twee gemeenten: Stichtse Vecht en De Bilt.