Wonen

Advies Burgerberaad over jaarwisseling aangeboden

Dick van Ginkel (links) en de vier deelnemers van het Burgerberaad die het advies overhandigden (Hennie, Lydia, Lars en Wael).

Het Burgerberaad heeft onlangs zijn advies over de jaarwisseling in Zeist aangeboden aan de gemeenteraad van Zeist. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Alle deelnemers aan het Burgerberaad hebben met het advies ingestemd. Vier leden van het Burgerberaad overhandigden het advies aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Dick van Ginkel. De gemeenteraad gaat het advies nu aandachtig lezen en bespreken en neemt er op 4 juli een besluit over.

Eerste burgeramendementen in Zeist aangeboden

Overhandiging burger-amendementen aan plv. raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Afgelopen december heeft de Zeister gemeenteraad als experiment een regeling aangenomen. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, hebben 3 burgeramendementen opgesteld. 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt organiseert buurtfeest

Op zaterdag 13 mei organiseert Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt een feest voor alle wijkbewoners. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen wijkbewoners meedoen aan een workshop mozaïeken, tegelijkertijd is er een kleedjesmarkt. Iedereen die in de wijk woont en zin heeft om mee te doen is van harte welkom. Dit alles heeft plaats bij woonzorgcentrum De Rinnebeek, Sint Laurensweg 15 in De Bilt, en op het naastgelegen grasveld.

Samen werken aan keuzes tussen Zeist en Amersfoort

Alliantieverklaring

In het gebied tussen Amersfoort en Zeist spelen belangrijke thema’s zoals het beschermen van de natuur, klimaatbestendigheid, voldoende woningen en goede bereikbaarheid in het gebied. Welke keuzes moeten rond deze thema’s worden gemaakt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst? De optelsom van opgaven die er liggen, is groter dan in de beschikbare ruimte kan worden gerealiseerd.

Gezocht: 100 inwoners voor advies over jaarwisseling

Slot Zeist vuurwerk

De jaarwisseling wordt door mensen op verschillende manieren gevierd, dat zien we ook in de gemeente Zeist. Daarbij blijkt, dat waar de één van geniet, voor de ander vervelend kan zijn. De gemeenteraad van Zeist is daarom op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?’ Daarover wil de gemeenteraad graag advies van inwoners.

Woondeals zorgen voor meer én betaalbare woningen

Ondertekening woondeals

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie zogenaamde woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley.

Raad De Bilt is unaniem tegen nieuwe vliegroute

Vliegroute

Er komt als het aan de Rijksoverheid ligt een nieuwe vliegroute naar Schiphol boven de provincie Utrecht. Deze zogenaamde ‘vierde route’ gaat over onder andere gemeenten De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, waar de voorgenomen route al tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners. GroenLinks De Bilt en VVD De Bilt dienden samen een motie in tegen deze aanvliegroute die in de raadsvergadering van 7 maart door de voltallige raad is aangenomen. 

Interactieve lezing en workshop voor tuin- en plantenliefhebbers

In het kader van de landelijke Compostdag op 25 maart organiseert de werkgroep Compost Lokaal van Samen Duurzaam Zeist twee activiteiten voor tuin- en plantenliefhebbers in Zeist. Tijdens de interactieve lezing ‘Composteren kun je leren’ en de workshop ‘De bodem als basis’ leer je hoe planten eten, hoe je de bodem kunt voeden én hoe je jouw grond kunt verbeteren voor een nog betere groei en bloei. Ruim een kwart van het leven op aarde leeft in de bodem. Met een rijk bodemleven kunnen planten en bomen goed groeien en veel soorten vogels en andere diersoorten voedsel vinden in je tuin. 

Kom Buurten in Buurtkamer Molenkamp

Buurtkamer Molenkamp

De Activiteitenruimte van MENS De Bilt, Molenkamp 60, is omgedoopt tot Buurtkamer Molenkamp. Deze Buurtkamer is een ontmoetingsplek met inloopmomenten en activiteiten die naast ontmoeting gericht zijn op het versterken van je eigen netwerk. De activiteiten worden veelal georganiseerd door vrijwilligers en inwoners uit de buurt. Iedereen is er welkom.