Politiek

Werner de Groot (56) lijsttrekker CDA De Bilt

CDA logo

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA onlangs hebben de leden van de gemeentelijke afdeling De Bilt Werner de Groot uit Maartensdijk gekozen tot lijsttrekker. Idelette Schuurman (voorzitter) zegt over de verkiezing ‘met Werner de Groot hebben we als CDA een lijsttrekker die tussen de mensen staat. Als het gaat om woningbouw of over verduurzaming, voor elk onderwerp weten mensen hem te vinden.

Raad Zeist stemt in met de Regionale Energie Strategie

Gemeente Zeist

Onlangs stemde de Raad in met de Regionale Energie Strategie (RES), nodig om de CO2 uitstoot te beperken. Daarnaast gaat Zeist investeren in nieuwe oplaadpunten voor het toenemende aantal elektrische auto’s. Ook besloot de Raad over het verplaatsen van de gemeentewerf naar de Johannes Postlaan en het volgen van de woonvisie bij de woningbouw op de locatie de Dreef 2.

Bilts Belang en Beter De Bilt samen op weg naar verkiezingen

Besturen BB-BDB

Lokale politieke partijen Beter De Bilt (grootste) en Bilts Belang (oudste) slaan de handen ineen voor een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Weg met de versplintering in de Biltse politiek! Centraal thema is ‘van meedenken naar meedoen’. In de nabije toekomst is het echt nodig dat bewoners niet alleen mogen meedenken, wij zien graag dat ze meedoen. Dat is ons motto.

Programmabegroting 2022: ruimte voor investeringen

Gemeente De Bilt

Door de afgelopen jaren een gedisciplineerd financieel beleid te voeren, ontstaat er de komende jaren weer enige ruimte. In de komende programmabegroting stelt het college voor om te investeren in de lokale economie, sociaal domein, de versnelling van de woningbouw, de energietransitie en veiligheid.

Feline Lauret nieuwe kinderburgemeester De Bilt

Feline Lauret

Onlangs heeft gemeente De Bilt in de raadsvergadering afscheid genomen van de 1e kinderburgemeester van gemeente De Bilt: Carmen Braak, maar ook de nieuwe kinderburgemeester Feline Lauret geïnstalleerd. Sinds 2019 heeft de gemeente De Bilt een kinderburgemeester. De gemeente vindt het belangrijk dat ook kinderen goed worden vertegenwoordigd in onze kernen zodat ook kinderen in de gemeente zich gezien en gehoord voelen en mee kunnen denken over thema’s die spelen in de gemeente.

Zeist stelt financieel orde op zaken met hulp van inwoners

Gemeente Zeist

Het college van B&W presenteert een sluitende begroting ondanks de forse financiële opgave waar de gemeente mee is geconfronteerd. Door verschillende keuzes van het Rijk dreigde voor de gemeente Zeist een tekort van ongeveer 8,3 miljoen euro per jaar. Mede met inzet en voorstellen vanuit de Inwoners Advies Commissie (IAC) is het gelukt de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen voor de periode tot en met 2025. De gemeenteraad neemt 9 november een besluit over de begroting. 

Aanbieding Petitie RED Zeist aan Raad

Red Zeist

De Petitie RED Zeist is onlangs aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is uitgesteld. Meer dan 2.000 personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen de petitie. Vanuit ruim 5,4% van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie.