Politiek

Meer bouwen met behoud groen karakter

Woningbouw De Bilt

Wat vinden inwoners van de gemeente De Bilt belangrijk voor de ontwikkeling van hun leefomgeving in de komende twee decennia? Deze vraag staat centraal in De Maand voor de Leefomgeving in april 2021. Iedereen kan zijn wensen en ideeën geven over alles wat nodig is om de gemeente klaar te maken voor de toekomst. 

Auteur
Gemeente De Bilt
Fotograaf
Pixabay

Inwonerscommissie Zeist: gemeente, dit is ons advies!

Rapport Adviescommsie

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Auteur
Gemeente Zeist

Inwonerscommissie: gemeente, dit is ons advies!

Rapport Adviescommsie

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Auteur
Gemeente Zeist

Raad Zeist besluit over Verkeersmaatregelen Slotlaan

Gemeente Zeist

De Raad heeft op dinsdag 23 maart ingestemd met het voorstel om verkeersmaatregelen te nemen op de Slotlaan en Korte Steynlaan. De raad besloot ook dat inwoners die in aanmerking komen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) deze zo snel mogelijk zullen ontvangen.

Marcel Pluim werd unaniem gekozen als voorzitter van de audit commissie Zeist. Hij was al plaatsvervangend voorzitter van deze commissie.

Auteur
Gemeente Zeist

Inwoners Advies Commissie presenteert advies

Gemeente Zeist

Sinds januari werkt de Inwoners Advies Commissie (IAC) aan een advies voor de Zeister gemeenteraad over de vraag: hoe krijgen we de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans? Want als de gemeente geen keuzes maakt, loopt het begrotingstekort de komende jaren op tot 10 miljoen euro.

Auteur
Gemeente Zeist

Onderzoek naar nepprofielen van ex-fractievoorzitter GL Zeist

GroenLinks Zeist

Het bestuur van GroenLinks Zeist heeft, zoals eerder aangekondigd, een onafhankelijke onderzoekscommissie samengesteld. Deze commissie gaat de verschillende vragen onderzoeken die leven bij de gemeenteraad en de burgers van Zeist na het bekend worden begin februari van het gebruik van nepprofielen door Ronald Camstra.

Auteur
GroenLinks Zeist

Politicoloog verklaart verlies VVD in De Bilt en Zeist

Logo VVD

Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was het opmerkelijk dat in De Bilt en Zeist de VVD verloor. Net als in Bunnik en Utrechtse Heuvelrug haalde de VVD minder stemmen, in tegenstelling tot het landelijke beeld waar de VVD juist won. In De Bilt en Zeist deed D66 het wel goed, hetgeen in overeenstemming was met de landelijke trend. 

Auteur
Redactie

Nieuwe politieke ster Sigrid Kaag groeide op in Zeist

Portretfoto van Sigrid Kaag

Sigrid Kaag is de grote verrassing van de Tweede Kamerverkiezingen. De 59-jarige lijsttrekker van D66, die in haar jonge jaren in Zeist woont, behaalt maar liefst 23 zetels. Het lijkt erop dat Kaag in de toekomst een belangrijke rol in de Nederlandse politiek gaat vervullen.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Rijksoverheid

Ronde Tafel over elektromagnetische straling

Straling

Op 18 maart zal er een Ronde Tafel plaatsvinden in de gemeenteraad van Zeist over het initiatiefvoorstel Informatie- en meldpunt elektromagnetische straling in Zeist. De partijen PvdA, SP, NDZ, Zeisterbelang en Seyst.Nu werken hierin samen om gehoor te geven aan de zorgen in de Zeister samenleving over de gezondheidsrisico’s van deze technologie.

Fotograaf
Pixabay

Lilianne Ploumen wil WMO betaalbaar houden

Lilianne Ploumen

Volgens de WMO is de gemeente verplicht om aan inwoners ondersteuning te verstrekken, als die inwoner in verband met een beperking niet op eigen kracht, met hulp uit zijn of haar netwerk of met mantelzorg voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. 

Auteur
PvdA