Politiek

Natuurbegraven in Zeist mogelijk maken

Gemeente Zeist

Het college van burgemeester en wethouders wil natuurbegraven mogelijk maken op Zeister Bosrust . Daarom heeft het college onlangs besloten om een bestemmingsplan op te laten stellen. Het aanpassen van het bestemmingsplan is nodig om bij Zeister Bosrust natuurbegraven mogelijk te maken.

Auteur
Gemeente Zeist

Maatschappelijk discussie-café over Corona in De Bilt

De lokale fracties van PvdA en D66 organiseren op woensdag 28 oktober een discussieavond over hoe Corona impact heeft op De Bilt. 

Ruud te Veldhuis, directeur van de muziekschool van Het Kunstenhuis opent het gesprek over wat de impact van Corona is geweest op het lokale culturele leven en hoe daarop is gereageerd. Ruud Jansen, directeur van buurthuis WVT geeft ook een korte inleiding over hoe buurtwerk er in de huidige tijd uit ziet. 

Ergernis over obstakels blindengeleidelijnen

Blindengeleidelijn blokkade

Volgens de Biltse raadsfractie van GroenLinks houdt de gemeente nog steeds te weinig rekening met blinden en slechtzienden. In maart 2018 stelde de partij schriftelijke vragen naar aanleiding van het blokkeren van een blindengeleidelijn in Bilthoven door bloembakken en een terras. Mensen die slechtziend of blind zijn, vertrouwen op deze lijnen om op straat hun weg te vinden.

Auteur
Redactie
Fotograaf
GroenLinks De Bilt

College Zeist: afgewogen keuzes en nieuwe investeringen

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de gemeente meer geld is gaan uitgeven en dat er minder geld binnen komt. Het verschil loopt de komende jaren op tot jaarlijks 10 miljoen euro, op een begroting van 170 miljoen. Het college heeft nu via de meerjarenbegroting 2021-2024 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren in balans te brengen.

Auteur
Gemeente Zeist

Fietsambities Zeist in hogere versnelling

Wethouder Wouter Catsburg op het fietspad langs de Oude Arnhemseweg.

De gemeente Zeist krijgt geld van de provincie om fietsroutes te verbeteren. De komende jaren investeert de provincie Utrecht 47 miljoen euro in bijdragen aan gemeenten voor regionale fietsroutes en snelfietsroutes. Een deel daarvan is verbeteringen in onder andere Zeist.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Gemeente Zeist

Bartiméus wijst staatssecretaris op belang toegankelijke websites

bartimeus logo

Iedereen moet kunnen meedoen, ook online. Daarover gaat digitale inclusie. Onlangs was Staatssecretaris Raymond Knops na twee jaar terug bij Bartiméus voor een gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. Hij sprak met hen over de toegankelijkheid van overheidswebsites. Wat is er in twee jaar veranderd en wat hebben overheidsorganisaties nog te doen?

Auteur
Bartiméus

Winkelend publiek blij met 'obstakelvrije' Hessenweg

Tomaten

Samen met de winkeliers start de gemeente De Bilt op 5 oktober met tijdelijke aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor winkelend publiek zich veiliger kan verplaatsen over de trottoirs langs de Hessenweg. Dat is nodig omdat het op sommige plaatsen en momenten niet mogelijk is om elkaar veilig op anderhalve meter afstand te passeren.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Pixabay

Geldzorgen gemeente De Bilt, sociaal domein molensteen

gemeente de bilt logo

Het gaat niet goed met de financiën in De Bilt. Eind vorig jaar tikte de provincie B&W en de raad op de vingers omdat het eigen vermogen in rap tempo verdampt. Gedeputeerde Robert Strijk kondigde in brief aan regelmatig het huishoudboekje te controleren, om te voorkomen dat de gemeente een zogeheten artikel 12-gemeente wordt.

Auteur
Redactie