Koninklijke Onderscheiding voor Van Putten

Auteur
Gemeente De Bilt

Burgemeester Potters reikte onlangs de versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer prof.dr. J.P.M. van Putten. In verband met de maatregelen rondom COVID-19 vond de uitreiking op het thuisadres bij de voordeur in Bilthoven plaats. 

Motivatie
De motivering voor de voordracht van decorandus is gelegen in zijn uitzonderlijke verdiensten als hoogleraar Infectiebiologie bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en zijn bijdragen binnen de universiteit en aan de wetenschap in bredere zin, in het bijzonder op Europees niveau.

• De uitstekende reputatie van de onderzoeksgroep waar decorandus leiding aan geeft. Er zijn vele toppublicaties verschenen. Decorandus is mentor geweest van een fors aantal onderzoekers die zich tot de voorhoede van de wetenschap hebben ontwikkeld. Nog niet zo lang geleden is aan één van de jonge onderzoekers in zijn groep een zeer prestigieuze Europese (ERC) subsidie toegekend.

• In 2011 heeft decorandus als directeur van het Instituut Veterinaire Wetenschappen de faculteitsbrede verantwoordelijkheid over het onderzoeksprogramma gekregen. Kort daarna is hij tevens vice-decaan geworden en in 2014 is hij gedurende een jaar interim decaan geweest. Daarmee heeft decorandus een zeer belangrijke rol gespeeld voor de Universiteit Utrecht/faculteit Diergeneeskunde en heeft hij forse bestuurlijke verantwoordelijkheden op zich genomen. Internationaal staat de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht in de top vijf van de wereldranglijst en is deze positionering mede te danken aan de waardevolle strategische adviezen van decorandus.

• Naast zijn activiteiten voor de Universiteit Utrecht heeft decorandus veel gedaan voor de wetenschap in bredere zin. Zo was hij lid van de Ministeriele Commissie Genetische Modificatie (COGEM), is hij lid van de editorial board van ‘Infection & Immunity’, een vooraanstaand biomedisch tijdschrift en is hij lid van het prestigieuze EU-ERC (European Research Council) advanced review panel. Daarnaast heeft hij geadviseerd over de toekomst van onderzoek aan de Universiteit Diergeneeskunde in Wenen en heeft de Universiteit Wageningen geadviseerd op het gebied van dierwetenschappen. Decorandus heeft een indrukwekkende en buitengewone loopbaan. Na zijn artsexamen in 1979 is hij gepromoveerd, heeft hij zich vanaf 1983 verder ontwikkeld als wetenschapper in Nederland bij de Universiteit van Amsterdam. In 1990 is hij groepsleider bij het vooraanstaande Max Planck Instituut in Duitsland geworden. Vervolgens is hij in 1995 groepsleider geworden bij een NIH (National Institute of Health) instituut in de Verenigde Staten (Rocky Mountain Laboratories in Hamilton). Tenslotte maakte hij in 1999 de overstap naar de faculteit Diergeneeskunde als hoogleraar Infectiebiologie. Voor de Universiteit Utrecht was het een enorme ‘aanwinst’ om een topwetenschapper met zo’n internationaal trackrecord aan zich te kunnen binden.

Decorandus heeft gedurende lengte van jaren wetenschappelijk en maatschappelijk buitengewoon belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling, realisatie en uitbouw van de vaccinatieprogramma’s, in het bijzonder door zijn onderzoekswerk aan de Neisseria en Campylobacter bacteriën. Die betrokkenheid begon al in zijn beginjaren, en is verworden tot een belangrijke brugfunctie tussen onderzoeksgroepen, zowel nationaal als internationaal, waarbij het publiek belang steeds primair stond. Zijn kennis van zaken en deskundigheid over vaccins en de aangeboren, niet-specifieke mucosale afweer was uitzonderlijk en indrukwekkend.

Decorandus is vele jaren een belangrijk adviseur, van de Gezondheidsraad, en vele nationale adviescommissies waaraan hij deelnam, waaronder ook zijn voorzitterschap van de Ministeriele Commissie Genetische Modificatie (COGEM). Decorandus is sinds 2010 lid van de COGEM en is in 2018 tot het Dagelijks bestuur toegetreden.

Decorandus is, sinds de erkenning van het Collaborating Center for Reference and Research on Campylobacter and Antimicrobial Resistance from a One Health Perspective van de Wereldgezondheids Organisatie (WHO-CC) in 2006, één van de zes stafleden van het Centrum. Als arts is decorandus verantwoordelijk voor de humaan-medische aspecten van het Centrum. Het Centrum verzorgt technisch inhoudelijke ondersteuning van het beleid van de WHO en de landen waar de WHO vertegenwoordigd is (dit zijn alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties). Omdat er op het gebied van Campylobacter slechts één WHO-CC is, zijn er contacten met alle regio’s van de wereld. De werkzaamheden betreffen technische advisering, verzorgen van trainingen en ondersteunen van programma’s die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
 

Gemeente De Bilt