Eendjes voeren mag niet meer in het Van Boetzelaerpark

Auteur
Redactie

Mede dankzij de grote inzet door de Vrienden van het Van Boetzelaerpark in De Bilt is het park het afgelopen jaar al op een aantal punten onder handen genomen. Een volgende stap is de aanpak van de vijver, waarvan de waterkwaliteit op dit moment beneden peil is. Eendjes brood voeren is er dan helaas niet meer bij, net als het zelf uitzetten van vissen in de vijver.

Bij waterkwaliteit zijn de temperatuur, het doorzicht en de diepte van het water van belang. Een woordvoerder van de gemeente zegt: "Daarnaast wordt bij het bepalen van waterkwaliteit gekeken naar voedingsstoffen in het water en naar welke planten en dieren er in het water leven. Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit in de vijver in het Van Boetzelaerpark verbeterd kan worden. Graskarpers en andere bodemwoelende vissen maken het water troebel en geven waterplanten onvoldoende kans te groeien, gevoerde eendjes kijken niet meer om naar kroos en op de bodem van de vijver ligt een ongezond dikke sliblaag die zorgt voor extra vertroebeling. Kortom: de vijver is niet langer in staat zelf de balans terug te vinden".

Om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren is een aantal ingrepen noodzakelijk, zoals ook geadviseerd door Ecologisch adviesbureau Viridis. "Een eerste ingreep is inmiddels uitgevoerd: de kleine vijver is in oktober gebaggerd. Begin december worden de exotische vissen die niet in de vijver thuishoren weggevist: veelal karpers die bij de visser een nieuw onderkomen krijgen. Hierdoor wordt het slib op de bodem minder omgewoeld en wordt het water minder troebel. Waterplanten helpen ook bij het verbeteren van de waterkwaliteit en er wordt gekeken naar mogelijkheden om oever- en waterplanten aan te planten. Op de langere termijn staat ten slotte ook vervanging van beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers op de verlanglijst’’.

Vele generaties hebben in de loop der jaren eendjes gevoerd in het Van Boetzelaerpark. "Natuurlijk moet iedereen van het park blijven genieten, maar bezoekers worden opgeroepen de eenden geen brood te voeren. Of brood echt slecht is voor eenden lijkt geen uitgemaakte zaak. Slecht is het zeker wel voor de vijver: broodresten trekken ook andere, ongewenste dieren, zoals ratten aan en niet opgegeten brood hoopt zich op, op de bodem". 

De ontlasting van de eenden en andere dieren vertroebelt het water en kan op den duur niet meer natuurlijk worden afgebroken. "Brood dat blijft liggen vervuilt bovendien het water en is een voedingsbodem voor algen en ziekteverwekkers. Vandaar de oproep namens Vrienden, gemeente, waterschap en specialisten: Eenden geen brood voeren”.

Eendjes in vijver
Fotograaf
Pixabay