Bewonersvereniging Groenekanseweg is hoge verkeersdruk beu

Auteur
Redactie

De gemeente De Bilt wil de Dr. Asserweg laten aansluiten op de rotonde van de Biltse Rading. Op dit moment loopt er tussen beide wegen een fietspad. De bedoeling is dat er dadelijk ook auto's overheen kunnen rijden. De Bilt kampt 's morgens en 's avonds met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp De Bilt. In het raadsvoorstel van B&W staat deze problematiek beschreven.  

De gemeente wilt een aantal maatregelen treffen die het sluipverkeer in dorp De Bilt tegengaan en die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Zodra de aansluiting van de Asserweg naar de Biltse Rading is gerealiseerd, kan de gemeente op delen van de Looydijk, Blauwkapelseweg en de Dorpsstraat eenrichtingsverkeer instellen, waarmee sluipverkeer flink onaantrekkelijker wordt gemaakt.

Tijdens de commissievergadering Openbare Ruimte op donderdag 12 november sprak Klaas-Jan Dolman namens de Bewonersvereniging Groenekanseweg De Bilt in. De vereniging is niet tegen de aansluiting van de Asserweg naar de Biltse Rading, maar wil wel maatregelen treffen om de verkeersdruk op de Groenkanseweg te verminderen. Deze is nu al hoog, maar de Bewonersvereniging vreest dat door de aansluiting van de Asserweg op de Biltse Rading er nog meer verkeer komt.

"Er zijn in de huidige situatie grote verkeersproblemen op de Groenekanseweg: de maximum wegcapaciteit wordt overschreden, het is verkeersonveilig en dagelijks staan er lange files in beide richtingen naar Dr. Letteplein. Het verkeersplan is voor ons wederom een bevestiging dat de gemeente de verkeersproblemen op de Groenekanseweg niet serieus neemt en keer op keer besluiten neemt die deze problemen vergroten in plaats van verkleinen. De emmer stroomt al over, maar de gemeente zet zonder verdere maatregelen voor de Groenekanseweg de kraan nog verder open en kijkt de andere kant op."

Druk verkeer
Fotograaf
Pixabay