Nieuwe leden bij bestuur Altrecht

Auteur
Altrecht

Altrecht, de organisatie  voor gespecialiseerde psychiatrische behandeling  in de regio Utrecht, is blij met de komst van Gert-Jan van der Vossen als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en Tabo Goudswaard en Marc van den Berg als nieuwe leden.

Gert-Jan van der Vossen is sinds 1998 als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden. Hij adviseert bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij complexe verandertrajecten. Van der Vossen heeft veel ervaring bij organisaties die een bijzondere verandering of crisis doormaken. Zijn opdrachten komen zowel uit de not for profit sector als uit de profit sector en zowel nationaal als internationaal. Hij heeft als toezichthouder ervaring in de GGZ-sector.

“Met veel plezier lever ik door goed toezicht en advies een bijdrage aan de belangrijke rol van Altrecht voor patiënten en hun families”, vertelt Gert-Jan van der Vossen.

Tabo Goudswaard is kunstenaar | social designer en eigenaar van Studio Goudswaard. Hier ontwerpt hij nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Goudswaard is ervan overtuigd dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol spelen in het vormgeven van de samenleving. Hij is medeoprichter van de Sociaal Creative Raad. Een raad van vijftig vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen de samenleving ook na coronatijd opnieuw vorm te geven.

“Altrecht wil voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Met het inrichten van een portefeuille innovatie in de raad van toezicht laat Altrecht zien dat dit een serieuze ambitie is en het goed toegerust wil zijn in tijden van snel veranderende omstandigheden. Ik ben vereerd hiervoor gevraagd te zijn en zal mijn uiterste best doen bij te dragen aan het creëren van een omgeving waarin deze mooie ambitie waargemaakt zal worden,” aldus Tabo Goudswaard.

Marc van den Berg is bestuurslid van de Rabo PGGM PremiePensioenInstelling (PPI). Een stichting opgericht om vanuit een gezamenlijke visie op het veranderende financiële landschap rondom zorg, pensioen en wonen een betaalbaar pensioen te bieden. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van de Stichting Espria, een concern van verschillende zorgorganisaties op het gebied van verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugd en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Tevens is Marc van den  Berg lid van de raad van toezicht Koninklijke Kentalis, een onderwijs- en zorginstelling die zich richt op mensen die slechthorend, doof, doofblind of communicatief meervoudig beperkt zijn.

“Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde toekomst van Altrecht. Dat betekent de juiste balans vinden tussen zorg aan de individuele patiënt en de bedrijfsvoering,” aldus Marc van den Berg.

Raad van toezicht 
Altrecht zocht de nieuwe leden vanwege vertrek van twee leden in verband met  het bereiken van de statutaire termijn, één lid  vanwege conflicterende compliance met een nevenactiviteit en de voorzitter vanwege vertrek om drukke werkzaamheden.

Altrecht logo