Werkzaamheden aan de Kromme-Rijnlaan klaar

Auteur
Gemeente Zeist

De Kromme-Rijnlaan is sinds kort weer open voor verkeer. Er ligt nieuw asfalt en de bestaande fietsoversteken zijn veiliger gemaakt. Bij de Kroostweg-Noord is een extra opstelplaats voor fietsers en voetgangers aangelegd. Daarnaast zijn er verkeersremmende maatregelen genomen om hard rijden tegen te gaan. Zeer binnenkort wordt de definitieve belijning aangebracht.

“Het was hoog tijd dat deze kruising veiliger werd. Ik ben blij dat we de uitvoering er van naar voren hebben kunnen halen” aldus Wethouder Catsburg. “Het is een druk oversteekpunt voor fietsers uit de wijken en het doorgaand fietsverkeer naar Utrecht”. Met het aanpassen van de Kromme-Rijnlaan gaat de wens van omwonenden, om de verkeersveiligheid hier te verbeteren, in vervulling.

De bestaande fietsoversteken zijn veiliger gemaakt door de kruispunten anders in te richten. Bij de kruising met de Kroostweg-Noord is een extra opstelplaats voor fietsers en voetgangers aangelegd. De fietsoversteek bij de kruising met de Noordweg is verplaatst. Daarnaast is er een extra oversteek voor fietsers en voetgangers gemaakt bij de bushalte. Hiermee zijn een aantal belangrijke fietsknelpunten aangepakt.

De gemeente Zeist heeft subsidie gekregen van de provincie Utrecht om dit deel van de route te verbeteren. Op deze manier werken provincie en de gemeente Zeist samen aan het veiliger, comfortabeler en bereikbaarder maken van het Regionaal fietsnetwerk.

Naast de fietsoversteken wil de gemeente ook de snelheid van het autoverkeer aanpakken. Daarom is de weg smaller gemaakt en anders ingericht. De bermen zijn hierdoor breder geworden en er is meer ruimte voor groen. Ook zijn er infiltratieveldjes (wadi’s) aangelegd. Dit zijn verlagingen in de berm, waar regenwater naartoe kan stromen. Hierdoor zakt het schone regenwater in de grond, in plaats van in het riool. 

Op de foto: Wethouder Wouter Catsburg op de vernieuwde kruising met de Kroostweg-Noord

Wethouder Wouter Catsburg op de vernieuwde kruising met de Kroostweg-Noord