Woningbouw 'De Grift' levert 130 nieuwe woningen op

Auteur
Verwelius Projectontwikkeling B.V.

Sinds 2016 werkt de gemeente De Bilt samen met Verwelius aan de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan aan de Utrechtseweg als alternatief voor het reeds vergunde plan Park Bloeyendael.

Het nieuwe bestemmingsplan wordt verder uitgewerkt op basis van de in november 2018 door de Raad vastgestelde ‘Ruimtelijke randvoorwaarden’. Met een zorgvuldige afweging van natuurbescherming, cultuurhistorie, leefbaarheid en economische haalbaarheid is er een Landschappelijk stedenbouwkundig ontwerp en ontwerpbestemmingsplan in concept uitgewerkt. De ontwikkelaar is op deze plek voornemens 130 woningen te realiseren met een substantieel aandeel middeldure huurwoningen. Het project heeft de naam ’De Grift’ gekregen.

Op donderdag 19 november a.s. wordt er een online informatieavond georganiseerd, waarbij een integrale toelichting wordt gegeven op welke wijze deze ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ inclusief de moties en amendementen (vastgesteld door de gemeenteraad op 29 november 2018) zijn uitgewerkt. Ook wordt er verduidelijkt wat de gemaakte afwegingen en nodige keuzes zijn om tot een haalbaar resultaat te komen. Tevens wordt er tijdens de avond een doorkijk gemaakt naar de architectuur van de nieuwe wijk en de diverse woonsferen.

De informatiebijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in het project. Wegens de huidige coronamaatregelen wordt de informatiebijeenkomst online gehouden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er meerdere sessies gedurende de avond gepland. Inschrijven kan via www.aandegrift.nl.

De Grift
Fotograaf
Pixabay