Nieuwe lichting mediatoren op De Regenboog

Auteur
Basisschool De Regenboog

Basisschool De Regenboog uit De Bilt werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. 

Het is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Binnen de aanpak van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een goede manier samen kunnen leven en werken en eventuele conflicten kunnen oplossen. Kinderen krijgen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Zo worden leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot mediator gevolgd en zijn hier allemaal voor geslaagd! Tijdens een feestelijke bijeenkomst met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en speeches, kregen zij een officieel diploma uitgereikt. 

Ze zijn er helemaal klaar voor om aan hun belangrijke taak binnen De Regenboog te beginnen!

Mediatoren Regenboog
Fotograaf
Basisschool De Regenboog