Zeist kijkt naar kansen voor de toekomst

Auteur
Gemeente Zeist

Onlangs heeft de gemeenteraad van Zeist ingestemd met de Propositie voor Zeist. Een propositie is hoe je de toekomst en je doelen ziet. Het is een uitnodigend perspectief. Deze Propositie geeft de ambities en de richting aan wáár en hóé Zeist urgente maatschappelijke opgaven een plek kan geven, zoals de realisatie van voldoende betaalbare woningen. De Propositie van Zeist vormt het startpunt voor verdere verkenning en gesprekken met de samenleving over de goede oplossingen voor de toekomst. Op dit punt heeft de Raad via een amendement extra aandacht gevraagd.

Nieuw perspectief op ruimtelijke ontwikkeling
Wethouder Sander Jansen: “Er ligt een erg mooi ambitiedocument. De opbouw past goed hoe we in Zeist willen werken aan ruimtelijke plannen. Met respect voor de historische ontwikkeling van Zeist en de waarden die Zeist definiëren en uniek maken. Vanuit díé waarden willen een toekomst voor Zeist creëren die oplossingen biedt voor de opgaven waar we in Zeist voor staan. Elke ruimtelijke ontwikkeling moet uiteindelijk bijdragen aan het goede leven in Zeist.”

In de Propositie worden zes waarden onderscheiden die Zeist uniek maken. De opgaven staan beschreven als ontwikkelkansen en geven een idee naar welke oplossingen we zoeken: voor woningbouw, voor mobiliteit, voor natuur en biodiversiteit, duurzaamheid en andere opgaven. Ten slotte formuleert de Propositie negen onderzoeksrichtingen. Dit zijn plekken waar en manieren waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt.

Natuurinclusief bouwen
De landelijke bekende wijk Kerckebosch vormt het voorbeeld van hoe Zeist om wilt gaan met nieuwe ruimtelijke plannen. In deze wijk is goed te zien hoe belangrijke waarden als natuurinclusief, diversiteit van woningen en duurzaamheid samen tot een goede oplossing voor de woningbouwopgave leidt. Met oog voor de historie en groene omgeving gaat Zeist zoeken naar kansen voor ontwikkelingen. Op die manier wil Zeist werken aan urgente maatschappelijke opgaven, zoals het realiseren van voldoende betaalbare woningen en passende werkplekken, het bijdragen aan de opwek van duurzame energie, klimaatadaptatie en het versterken van de natuurwaarde en biodiversiteit.

Nieuwe kern Rijnwijck
Een van de onderzoeksrichtingen in de Propositie vormt de ontwikkeling van een nieuwe kern met de naam Rijnwijck bij station Driebergen-Zeist. Op deze centraal gelegen plek kan ruimte worden gevonden voor veel nieuwe woningen voor starters, nieuwe werkplekken met extra voorzieningen voor de omgeving. De ontwikkeling moet bijdragen aan versterking van de natuur, biodiversiteit en de ecologische structuur in het gebied.

Uitvoeringsprogramma
De Propositie van Zeist kijkt meer dan 10 jaar vooruit. Hoe de gemeente de onderzoeksrichtingen gaat uitwerken en de betrokkenheid van de samenleving daarbij organiseert, werkt de gemeente uit in een Uitvoeringsprogramma. Dit Uitvoeringsprogramma zal in het eerste kwartaal aan de gemeenteraad van Zeist worden voorgelegd.

Wilt u meer weten, kijk op www.zeist.nl/propositie

Gemeente Zeist