Zes partijen in De Bilt pleiten voor experiment Basisbaan

Auteur
Redactie

Raadsleden van maar liefst zes fracties in de Biltse gemeenteraad pleiten voor een experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering een Basisbaan krijgen aangeboden. Het idee van de Basisbaan is afkomstig uit het rapport ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

"Het gaat daarbij om mensen voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Op basis van een tijdelijk contract en tegen minimumloon verrichten de deelnemers dan zinvolle taken, waarmee zij een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen", leggen ze uit.   

In onder meer de gemeenten Groningen en Oude IJsselstreek lopen dergelijke experimenten en de Biltse raadsleden pleiten voor een pilot, liefst in samenwerking met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Met deze gemeenten werkt De Bilt al samen via de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI).

BIGA-directeur Gerhard ten Hove heeft onlangs laten weten positief te staan tegenover de Basisbaan. De BIGA ziet vooral mogelijkheden voor jeugdigen zonder ernstige psychische beperkingen, die langdurig werkloos zijn en geen uitzicht hebben op een reguliere baan. 

Wellicht laat een gezamenlijk experiment van de regiogemeenten nog even op zich wachten. Daarom vragen de raadsleden, afkomstig van Beter De Bilt, CDA, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks en PvdA, om vooruitlopend hierop alvast in samenwerking met de BIGA een pilot Basisbaan te starten voor een kleine groep uitkeringsgerechtigden en de resultaten hiervan mee te nemen in het gezamenlijke experiment.

logo De Bilt