Gezondheidsonderzoek regio Utrecht van start

Auteur
GGD Regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) startte onlangs een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de gezondheid van inwoners in de regio. Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. Eind september ontvangen 108.000 willekeurig gekozen inwoners uit 26 Utrechtse gemeenten een brief met daarin de uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen. Resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en GGD voor het lokale gezondheidsbeleid.

Gezondheidsinformatie van inwoners belangrijk voor plannen gemeenten
De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld roken, lichamelijke klachten, corona, bewegen en psychische problemen. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten en GGD samen activiteiten organiseren om de gezondheidssituatie te verbeteren. Ook helpt het onderzoek om het gezondheidsbeleid van gemeenten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van de inwoners. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die zijn uitgenodigd, de vragenlijst invullen.

Resultaten van het onderzoek in 2021 bekend
De resultaten van het gezondheidsonderzoek deelt GGDrU medio 2021 op de website: www.ggdatlas.nl. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Voor het onderzoek worden de gegevens gecombineerd met informatie die het CBS van andere organisaties krijgt, bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw. GGD’en, RIVM en CBS geven hiermee een beeld over de gezondheid van Nederlanders. 

Persoonlijk leefstijladvies
Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, kunnen aan het einde van het onderzoek een persoonlijk leefstijlprofiel inkijken. Het leefstijlprofiel geeft tips over gezondheid op basis van de gegeven antwoorden. Ook is hier meer informatie te vinden over gezondheid en leefgewoonten.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel geïnteresseerd in onderzoek?
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel meedoen aan onderzoeken van de GGD? Geef u dan op voor het inwonerspanel van GGD regio Utrecht, via: www.panelggdru.nl. U ontvangt dan ongeveer vier keer in het jaar een online vragenlijst. Hierin staan vragen over gezondheid en kunt u bijvoorbeeld uw mening geven over het beleid en de zorg in de gemeente.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk op:
www.ggdru.nl/gezondheidsonderzoek2020

GGD Regio Utrecht logo