Stichting Leerkansen: Meedoen is meetellen!

Auteur
Stichting Leerkansen Zeist

Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) biedt financiële hulp aan schoolgaande kinderen uit gezinnen, die rond moeten komen van een minimum inkomen, onder het motto ‘Nu meedoen, is straks meetellen’. 

Sinds 2016 heeft de Stichting Leerkansen Zeist al meer dan 1000 schoolgaande kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs kunnen ondersteunen. Duizend aanvragen geeft aan dat onze Stichting redelijk bekend is bij de mensen die onze hulp kunnen gebruiken, maar, zegt ook dat er veel mensen in Zeist zijn, die moeten rond komen van een minimum inkomen. 

Stichting Leerkansen Zeist ontvangt subsidie van de gemeente, donaties van stichtingen,   serviceclubs, scholen en mensen in Zeist. Dankzij deze middelen beschikt de Stichting over een goed werkende database om alle aanvragen te verwerken. Het werk voor de Stichting wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de administratieve verwerking van de aanvragen en het bewaken van de afhandeling zijn wij op zoek naar een administrateur. Mocht u interesse hebben, graag een mailtje naar secretaris@leerkansenzeist. 

Een aanvraag indienen
Ouders met een inkomen dat niet hoger is 130% van de bijstandsnorm, kunnen op verschillende manieren een aanvraag indienen. 
• Via de website van Stichting,  Leerkansen Zeist www.leerkansenzeist.nl.  
• Een afspraak maken bij de Sociale Raadslieden Zeist, Bergweg 1 te Zeist.
• Binnenlopen bij een van de Wijkinloophuizen bij u in de buurt. De begeleiders van de inloophuizen en de Sociale Raadslieden kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. 

Kijk voor meer info op www.leerkansenzeist.nl
 

Stichting Leerkansen Zeist logo