Sjoerd Potters: Het ravijn moet van tafel

Op woensdag 20 september vond in Den Haag het M50 evenement ‘Laat ons niet in de st(r)eek!’ plaats. Vele M50 leden waren present om hun middelgrote gemeente te vertegenwoordigen, zo ook gemeente De Bilt. Doel van het evenement was om in gesprek te gaan over actuele thema’s met Kamerleden, bewindspersonen en fractiemedewerkers op de dag na Prinsjesdag. Deze dag vinden in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaats, het belangrijkste debat van het politieke jaar.

Het evenement ‘Laat ons niet is de st(r)eek’ is georganiseerd vanuit de M50 om aandacht te vragen voor de issues waar middelgrote gemeenten tegenaan lopen. Het gesprek ging aan de verschillende thematafels over onderwerpen als centrumgemeenten, financiën, maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en sterkere wijken. Tijdens de lunch boden verschillende gemeenten streekgerechten aan.

'Het ‘ravijn’ moet definitief van tafel'
Woensdagmorgen trapte M50-voorzitter en burgemeester van De Bilt Sjoerd Potters af in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’. Hierbij lichtte hij de insteek van het evenement toe. Middelgrote gemeenten staan dichtbij de inwoners en spelen daarom een belangrijke rol bij thema’s als woningbouw, verduurzaming, bestaanszekerheid en maatschappelijke voorzieningen. Onderwerp van gesprek was onder andere het immense financiële tekort waar gemeenten op afstevenen, ook wel het ‘ravijn’ genoemd.

Sjoerd Potters: “Middelgrote gemeenten hebben het moeilijk doordat hun financiën en daarmee ook hun maatschappelijke voorzieningen onder grote druk staan. Het ‘ravijn’ moet definitief van tafel.” Fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte die ook aanwezig was bij het programma gaf al direct gehoor aan deze oproep door aan te geven dat er extra geld naar gemeenten toe moet. Potters: “Een mooi eerste resultaat. Nu de andere partijen nog!”
 
Waardevolle dag
Gedurende de dag zijn naast ca. 30 Kamerleden ook bewindspersonen, fractieondersteuners en beleidsmedewerkers langs geweest en zijn in gesprek gegaan met de aanwezige M50-leden. Het dagelijks bestuur van de M50 kijkt terug op een waardevolle dag waarbij, naast het netwerken tussen de leden, ook de boodschap van de middelgrote gemeenten goed onder de aandacht is gebracht.

Over M50
De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000-80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en middelgrote gemeenten op de kaart zetten. Gemeente De Bilt is betrokken bij M50, omdat zij het belang onderkent van een goede samenwerking met andere middelgrote gemeenten.
M50 deelt kennis graag vooraf, dan feedback achteraf. Daarom was deze bijeenkomst ideaal om de politiek in Den Haag in deze fase te laten weten waar het aan schort zodat onze stem in de komende kabinetsperiode beter gehoord wordt.

Op de foto: Staatssecretaris Van Rij in gesprek met het bestuur van de M50-gemeenten. In het midden burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt.

 

Staatssecretaris Van Rij in gesprek met DB M50