Start crowdfundingactie Kunstwerk voor Hart van Austerlitz

Auteur
Stichting Austerlitz Samen en Vereniging Austerlitz Belang

Op zaterdag 7 november is het zover. Dan wordt het multifunctionele centrum ‘Hart van Austerlitz’ officieel geopend.  In het nieuwe centrum komen een basisschool, peuterspeelzaal, dorpshuis, senioren- en startersdwoningen. Er is ook een bijzonder kunstwerk in de maak dat tijdens de opening zal worden onthuld. Om de kosten te dekken is hiervoor een crowdfundingactie gestart.

Ontwerp 
Het ontwerp van het nieuwe kunstwerk is gemaakt door Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek. Het wordt groot en kleurrijk en representeert de rijke historie van Austerlitz. Het kunstwerk komt te hangen in de vide van het Dorpshuis, achter de glazen voorgevel. Het zal goed zichtbaar zijn, niet alleen overdag. Omdat licht een belangrijke rol speelt bij dit kunstwerk is het ook in het donker door voorbijgangers te bewonderen. 

Financiering
Voor de financiering van het kunstwerk hebben vele partijen de handen ineen geslagen. De Gemeente Zeist, Vereniging Austerlitz’ Belang, coöperatie Austerlitz Zorgt en Stichting Austerlitz Samen. Voor het laatste deel doen we een beroep op iedereen die Austerlitz een warm hart toedraagt: bewoners, wandelaars, fietsers, bedrijven… 

Doneren
Donaties zijn van harte welkom! U kunt direct een bedrag overmaken naar Stichting Austerlitz Samen (NL85 RABO 0395 2732 34)  onder vermelding van  ‘kunstwerk’. Of maak gebruik van de crowdfunding website:  https://kunstwerk-austerlitz.kentaa.nl (let op, zonder www). Hier vindt u ook een leuk interview met de kunstenaars!
 

Hart van Austerlitz