Het meinummer van St Maerten is uit

‘Arbeidsdienst voor Meisjes, Kamp IX, Huize Persijn., 112’ Met deze verwijzing in een oud telefoonboek wordt de vraag beantwoord, waar het meisjeskamp IX in Maartensdijk toch gevestigd was. Sint Maerten nummer 64, het tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk is uit en ligt zowel in de bus van de abonnees als in de schappen van de winkels. Prijs in de losse verkoop is € 6.

Dit keer met drie prachtige artikelen, waarvan er een zeker zal bijdragen aan uw beeldvorming over de Tweede Wereldoorlog, het tweede inzicht geeft in het culturele leven van Groenekan op het vroegere Koninginnedag en het derde een inventarisatie is van de bedrijven die ooit een plek vonden op het bedrijventerrein Maartensdijk.

De eerste bijdrage (Zoeken naar Kamp IX in Maartensdijk, geschreven door Jan Maasen) gaat over het bijna vergeten kamp van de Arbeidsdienst voor Meisjes in de Tweede Wereldoorlog. Daar werden groepen van 42 meisjes tussen 1942 en 1944 in onze oude gemeente Maartensdijk, gedurende een half jaar geïndoctrineerd met het nationaalsocialisme.   
Daarna ‘Uit het culturele leven van Groenekan’, een verhaal dat gaat over het beroemde Oranjecabaret van dit dorp. De jaarlijkse Oranjefeesten van Groenekan werden van 1959 tot en met 1965 opgeluisterd met een cabaretvoorstelling ‘Voor Groenekan, door Groenekan, over Groenekan’. Deze bijdrage van Frank Klok laat zien welke kwaliteiten er in de Groenekanse gemeenschap schuilden. Het was niet alleen maar dorpslol, maar er was genoeg maatschappelijk engagement om deze voorstellingen ‘cultuur’ te noemen.
En tenslotte een artikel van OMDB-redacteur Jacques Reijniers. Hij beschrijft  het industrieterrein van Maartensdijk. Plastics, kartonnen doosjes, inkt, paperclips en koek werden op de Industrieweg geproduceerd. Alle bedrijven komen aan bod, maar de meeste aandacht gaat uit naar de fabricage van verpakkingsmachines bij ’Metaverpa op industrieterrein Maartensdijk’. Een ‘wereldspeler’ in Maartensdijk.

Sint Maerten 64 begint echter met ‘Struikelstenen in Westbroek’. Hierin wordt teruggekomen op de plaatsing op 6 november 2022 van eenentwintig Stolpersteine (struikelstenen) bij zes adressen in Westbroek en (voorheen) Achttienhoven. De website van de Stichting Struikelstenen De Bilt (https://www.struikelstenendebilt.nl) geeft hierover prachtige verhalen en is een bezoek meer dan waard. Auteur van deze verhalen is Evert Theunissen, die namens de Stichting Struikelstenen De Bilt onderzoek heeft gedaan.

In een van de komende nummers van St. Maerten komen Evert Theunissen en Karien Scholten uitvoerig terug op informatie die zij bij hun onderzoek naar de Westbroekse Joodse vluchtelingen ontdekten. Het initiatief voor de Westbroekse struikelstenen leidde nog tot een bijzonder contact van Karien Scholten met een van de nabestaanden van de ondergedoken Irma en Willi Leopold, mevrouw Sheryl Abbey. Mevrouw Abbey heeft Westbroek en het onderduikadres van haar ouders bezocht en ze heeft daarvan verslag gedaan in het tijdschrift Hadassah Magazine (March/April 2023, blz 16-19; https://www.hadassahmagazine.org/). 

Nieuwsgierig geworden? Het tijdschrift St. Maerten nummer 64 is te koop voor € 6 bij de Bilthovense Boekhandel, Readshop De Bilt, Kapper Hans in Maartensdijk, Firma van de Neut in Groenekan en Molen De Kraai in Westbroek. Of neem een abonnement voor € 17,50 per jaar; aanmelden kan door een email naar info@historischeverenigingmaartensdijk.nl . 

Foto: Seyss-Inquart op bezoek op Persijn in 1942

Seyss-Inquart op bezoek op Persijn in 1942