Advies Burgerberaad over jaarwisseling aangeboden

Het Burgerberaad heeft onlangs zijn advies over de jaarwisseling in Zeist aangeboden aan de gemeenteraad van Zeist. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Alle deelnemers aan het Burgerberaad hebben met het advies ingestemd. Vier leden van het Burgerberaad overhandigden het advies aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Dick van Ginkel. De gemeenteraad gaat het advies nu aandachtig lezen en bespreken en neemt er op 4 juli een besluit over.

Een deelnemers vertelde bij het aanbieden van het advies: “Deelname aan het Burgerberaad voelde als een enorme doorbraak van mijn bubbel in Zeist.” Een ander voegde toe: “het was erg leuk om verantwoordelijkheid te mogen nemen.” En: “Het heeft mijn perspectief op de jaarwisseling verbreed.” Dick van Ginkel dankte het Burgerberaad voor het advies en reageerde: “Ik hoor: raad, ga aan de slag. De raad zal die boodschap goed begrijpen.”

Het advies
Het advies bestaat uit vijf onderdelen. Het Burgerberaad adviseert de gemeenteraad (1) een centraal evenement te faciliteren, voor alle denkbare doelgroepen en leeftijden, waarbij een vuurwerkshow zal plaatsvinden, (2) serieus werk te maken van het beschermen van kwetsbare groepen, natuur en milieu, (3) buurtinitiatieven rondom de jaarwisseling te begeleiden en faciliteren, (4) vuurwerk(vrije) zones aan te wijzen en communicatie hierover te verbeteren en (5) veel meer aandacht te hebben voor preventie, door middel van uitgebreide voorlichting over vuurwerk en de effecten voor (volks)gezondheid, milieu en kwetsbare groepen in de samenleving en (gezelschaps)dieren.

Het volledige advies en meer informatie over het Burgerberaad staat op www.zeist.nl/burgerberaad.

Burgerberaad
De gemeente Zeist heeft in maart 100 gelote inwoners uitgenodigd voor het Burgerberaad. Dit leidde tot een gevarieerde groep deelnemers. Zij hebben tussen 8 en 16 mei gewerkt aan een advies rond de vraag: “Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?"

Hoe verder
Het college van burgemeester en wethouders gaat na of het advies haalbaar en uitvoerbaar is. Vervolgens stuurt het college het advies met een toelichting naar de gemeenteraad. Op 22 juni krijgt iedereen die dat wil, de kans om de gemeenteraad kort toe te spreken over de inhoud van het advies. Diezelfde avond zullen de gemeenteraadsleden over het advies debatteren. De gemeenteraad neemt vervolgens op 4 juli een besluit over het advies.

Burgemeester Koos Janssen heeft tijdens de bijeenkomst van 16 mei het Burgerberaad ontbonden.

Foto: Dick van Ginkel (links) en de vier deelnemers van het Burgerberaad die het advies overhandigden (Hennie, Lydia, Lars en Wael).

Dick van Ginkel (links) en de vier deelnemers van het Burgerberaad die het advies overhandigden (Hennie, Lydia, Lars en Wael).