Eerste burgeramendementen in Zeist aangeboden

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Afgelopen december heeft de Zeister gemeenteraad als experiment een regeling aangenomen. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, hebben 3 burgeramendementen opgesteld. 

De bedoeling is om daarmee de Eerste Omgevingsvisie Zeist aan te passen. De actie om de amendementen mee te ondertekenen loopt door tot 20 mei aanstaande, zie daarvoor de website krachtvanzeist.nl. In de omgevingsvisie beschrijven B&W van Zeist wat zij belangrijk vinden bij het invullen van de ruimte. Dat kan met woningen, bedrijven en natuur, maar bijvoorbeeld ook met sportvelden, wegen en windturbines. 

Grote zorgen over de visie
Inwoners van Zeist zijn zeer verontrust over de concept-omgevingsvisie en roepen de raad op deze aan te passen. Volgens de indieners van de burgeramendementen beschermt de visie niet of onvoldoende de woon- en leefomgeving, waaronder (buurt)groen, bos, natuur en landschap. En ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars. De indieners vinden ook dat met deze visie het gemeentebestuur grotendeels zijn invloed weggeeft aan ‘de markt’. Op wie kunnen inwoners en belangenorganisaties dan terugvallen? De Omgevingsvisie stelt nu dat zij vooral een "goed gesprek" met de initiatiefnemer van ruimtelijk ontwikkelingsplan moet hebben. Maar de invloed en rol van burgers hierbij is in de visie niet vastgelegd. Ook ontbreekt het aan concrete beschrijvingen van de omgevingswaarden en de ambities daarvoor. Kortom: volgens de burger-amendementen is de visie nog lang niet klaar. Waarom deze dan nu ongewijzigd vaststellen terwijl de visie pas eind 2024 klaar moet zijn. Een van de indieners zegt: “Je bouwt toch ook geen brug zonder essentiële onderdelen? Laat staan een brug naar de toekomst van iedereen in Zeist.”

WA Hoeve als voorbeeld
Maria van den Boer van werkgroep Vrienden van de WA-Hoeve zegt: “De Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is een goed voorbeeld van hoe projectontwikkelaars, in plaats van de gemeente, sturend zijn in ons buitengebied. Hier kan (bos)grond relatief goedkoop worden aangekocht en duur doorverkocht. Hierdoor zal 6 tot 8 hectare uniek bos, midden in een natuurgebied, worden omgehakt voor 450 woningen, voor een groot deel villa’s.  Er wordt niet geluisterd naar de Dolderse bevolking die deze plannen veel te drastisch vindt en verpestend voor het woon- en leefklimaat.” 

College wil toch dat raad besluit
In Zeist zijn met petities tegen boskap al meer dan 22.000 handtekeningen opgehaald. Dat betekent dat het behoud van het groen breed leeft. Toch blijft B&W van Zeist de verstedelijking van Zeist aanjagen. Zelfs véél meer dan nodig is als Zeist een evenredig aandeel in de landelijke woningbouwwensen zou nemen, zo stellen de indieners van de burgeramendementen. Ook is de voorgenomen verstedelijking niet besproken met de inwoners maar wel met de regio. Andere heuvelruggemeenten zoals De Bilt en Utrechtse Heuvelrug houden veel meer rekening met hun ‘groene goud’. Op 9 mei is het raadsdebat over de omgevingsvisie en op 23 mei volgt de besluitvorming.

Foto: Overhandiging burger-amendementen aan plv. raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Overhandiging burger-amendementen aan plv. raadsvoorzitter Dick van Ginkel