Gemeenteraad De Bilt wil landelijk vuurwerkverbod

Met een ruime meerderheid nam de gemeenteraad van De Bilt onlangs een motie van GroenLinks en zes mede-indienende fracties aan. Hierin wordt opgeroepen tot een landelijk vuurwerkverbod. Namens de Biltse raad gaat een duidelijk signaal uit richting het kabinet en de Tweede Kamer om dit jaar te komen tot een verbod op bezit, verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk.

In zijn betoog ging Yvo Kok-Palma (GroenLinks) in op de Grondwet. Hierin staat vermeld dat de zorg van de overheid gericht is op de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Bij het afsteken van legaal consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling gaan grote hoeveelheden metaal-, stikstof- en zwaveloxiden, plastic en fijnstof de lucht in. Van de laatste stof is geschat dat het net zoveel is als van zeven maanden wegverkeer. Vuurwerk heeft negatieve gevolgen voor het leefmilieu en mensen- en dierenwelzijn, maar toch wordt het toegestaan door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die de gemeenteraad behandelde. Vuurwerk draagt niet bij aan orde en veiligheid, en veroorzaakt het materiële en lichamelijke schade. Voor een deel komt dat overigens door illegaal vuurwerk.

De fracties van GroenLinks, SGP, ChristenUnie, D66, Lokaal De Bilt, PvdA en SP steunden het voorstel over een landelijk verbod. Een lokaal verbod, zoals in sommige gemeenten al van kracht is via hun aangepaste APV’s, had in De Bilt ook gemogen volgens Kok-Palma: "Een beter milieu begint in my backyard". Buiten de GroenLinks-fractie wilde echter niemand zijn vingers branden aan een gemeentelijk vuurwerkverbod. De handhaafbaarheid van zo’n lokaal verbod is dan ook een uitdaging, mede doordat de gemeente de lokale verkoop van legaal consumentenvuurwerk niet kan verbieden. 

Burgemeester Potters beloofde de motie uit te voeren, zodat het geluid namens de gemeenteraad van De Bilt op de juiste plekken terechtkomt, ook in Den Haag.

Vuurwerkverbod