Soroptimistclub steunt ook in 2023 Leergeld De Bilt

Bij de start van het nieuwe jaar overhandigde Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven een cheque met 10.387,39 aan Leergeld De Bilt. Dit was de opbrengst van de activiteiten die de Soroptimisten in 2022 ten behoeve van Leergeld hebben georganiseerd. En met de cheque brachten ze tevens het goede nieuws dat de club zich ook in 2023 gaat inzetten om kinderen in de gemeente De Bilt –via Stichting Leergeld - te steunen.

De mooie opbrengst voor Leergeld werd vooral gerealiseerd met de Kunstveiling die Soroptimistclub De Bilt - Bilthoven samen met Kunstkring Beekk in oktober organiseerde. Ruim 50 kunstwerken die allemaal belangeloos ter beschikking waren gesteld wisselden toen van eigenaar. Ook de jaarlijkse Bridgedrive en zogenaamde ‘projectetentjes’ hebben bijgedragen aan het eindbedrag 2022.

Jacqueline Franssens, de voorzitter van Leergeld De Bilt was zeer verheugd met het bedrag en hetgeen Leergeld daarmee kan betekenen voor kinderen in onze gemeente. ‘Helemaal in deze tijd merk je dat gezinnen bezuinigen op de activiteiten van de kinderen, als de kinderen al in de gelegenheid waren om mee te doen’. En meedoen is juist voor kinderen belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op hun toekomst. 

Een mooie cheque voor Leergeld De Bilt. v.l.n.r.; Esther Bruijns en Jacqueline Franssens van Leergeld De Bilt en Romana Engeman en Alwine Reinink namens Soroptimistclub De Bilt - Bilthoven