Samenwerking voor betere opvang pleegkinderen

Gemeente De Bilt, De Rading en Woonstichting SSW hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ondersteuning van Het Jongerenhuis. Dat is een initiatief voor opvang van pleegkinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het Jongerenhuis bestaat sinds 2018. 

Wethouder Pim van de Veerdonk (Jeugdzorg) zette onlangs namens de gemeente zijn handtekening onder de samenwerking. “Ik ben heel blij met deze samenwerking en dit initiatief. Het is belangrijk dat er in onze gemeente goede opvang beschikbaar is voor kinderen, zeker wanneer er sprake is van acute crisisopvang. Het Jongerenhuis geeft ons zekerheid dat we deze zorg kunnen bieden, ook als er niet direct pleegouders beschikbaar zijn.”

Initiatief
Het Jongerenhuis komt tegemoet in het groeiende tekort aan pleegouders. Vooral in crisissituaties biedt het een stabiele opvang. De drie partijen, gemeente De Bilt, De Rading en Woonstichting SSW binden zich met het tekenen van de overeenkomst aan afspraken over onder meer huisvesting, huur, financiële ondersteuning, professionele ondersteuning, monitoring en evaluatie. 

Foto vlnr: Mevrouw N. Van den Berg - directeur-bestuurder De Rading, De heer P. Van de Veerdonk – wethouder jeugd gemeente De Bilt en De heer D. Visser - directeur-bestuurder SSW

Samenwerkingsovereenkomst Jongerenhuis
Fotograaf
Mevrouw N. Van den Berg - directeur-bestuurder De Rading, De heer P. Van de Veerdonk – wethouder jeugd gemeente De Bilt en De heer D. Visser - directeur-bestuurder SSW