Samen voor meer stages en werkplekken

Zo’n 50 maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties uit de gemeenten Zeist en De Bilt ontmoetten elkaar onlangs in Hotel Van der Valk De Bilt-Utrecht. Allemaal met het doel om elkaar te vinden voor stageplaatsen, werk(ervarings)plekken en andere mogelijkheden om mensen een steuntje in de rug te geven om (weer) aan het werk te kunnen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Samen voor Zeist en Samen voor De Bilt.

Denken in mogelijkheden 
Twee praktijkvoorbeelden vormden de start: Hotel Van der Valk De Bilt-Utrecht en Zorgboerderij Griftenstein & Zorg werken al jaren samen. Deelnemers van de dagbesteding bakken de appeltaarten en blondies voor het restaurant, leveren groenten voor de keuken,  bloemen voor de receptie en houden het buitenterrein schoon. Echt werk dat er toe doet dus. Ook Kunstenhuis Idea geeft mensen met verschillende achtergronden een plek in de organisatie waar ze tot hun recht komen en kunnen groeien. 

Meet & Match Special
Met deze inspiratie werd daarna volop onderling contact gelegd. Wederzijds stemden de deelnemers vraag en aanbod op elkaar af, wisselden ervaringen uit en maakten afspraken. Zorginstellingen vonden stagiaires en instromers, dagbestedingen lieten zien welke kansen zijn bieden en instanties legden uit welke regels en programma’s er zijn om organisaties te helpen. Alle deelnemers kregen een blondie, gebakken door de deelnemers van Griftenstein en Zorg, mee voor onderweg. 

Vanwege het succes van deze Meet & Match Special, zijn organisatoren Samen voor Zeist en Samen voor De Bilt van plan een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. Voor meer informatie: info@samenvoorzeist.nl of info@samenvoordebilt.nl. 

Meet & Match
Fotograaf
Mel Boas