FC De Bilt schorst vrijwilliger om vermeend ontoelaatbaar gedrag

Auteur
Redactie

Een vrijwilliger van FC De Bilt is geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag op Snapchat. De man zou contact hebben gezocht met minderjarigen. De gedragingen zouden niets te maken hebben met zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalclub. Op Facebook werd afgelopen week door diverse mensen gesproken over het gedrag van de man.

De meldingen waren voor bestuur aanleiding om in actie te komen en zaterdag aan de man te melden dat hij met onmiddellijke ingang niet meer welkom is op het sportcomplex. Op de site meldt het bestuur van FC De Bilt: "Vanmorgen zijn we geïnformeerd over het mogelijk grensoverschrijdend gedrag van één van onze vrijwilligers. Dit gedrag zou buiten de club hebben plaatsgevonden. Het kan zijn dat leden of andere betrokkenen hier iets over hebben gehoord of hebben meegekregen." 

Namens het bestuur is contact gezocht met de betreffende persoon en aangegeven dat deze voorlopig niet meer op de club aanwezig mag zijn. "Het bestuur zal op basis van nadere informatie vanuit betrokken instanties de vervolgstappen bepalen. Ook hebben we de vertrouwenspersonen van FC De Bilt geïnformeerd over de situatie en samen houden wij de situatie scherp in de gaten. Er is op dit moment geen indicatie dat het betreffende gedrag zich ook tijdens het uitvoeren van vrijwilligerstaken of anderszins binnen onze vereniging zou hebben voorgedaan."

De overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF maakt al jaren werk van het tegengaan van excessen. Het betreft bijvoorbeeld doping, matchfixing en seksuele intimidatie. Elke vereniging, net zoals FC De Bilt, heeft een vertrouwenspersoon waarbij je klachten kunt melden.

Op Facebook zijn veel boze reacties te vinden over de vrijwilliger en zijn vermeende gedrag. Het bestuur meldt, zolang niet duidelijk is wat precies is gebeurd, hij niet welkom is. Het op social media publiekelijk aan de schandpaal nagelen van mensen, is iets waar de politie niet altijd blij mee is.

In een soortgelijke zaak over een man in de Utrechtse wijk Oog in Al riep de politie op tot terughoudendheid en gaf aan dat het onbewezen beschuldigen strafbaar is en moet stoppen. Over de zaak in de wijk Oog in Al meldde de politite in het Utrecht Nieuwsblad: "De zaak is in onderzoek bij de politie en hier hoort het ook thuis. Wij keuren het spelen van eigen rechter zeer af".

Logo FC De Bilt