Staatssecretaris Van Huffelen op werkbezoek in De Bilt

Vanmorgen heeft staatssecretaris Van Huffelen (van Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en burgemeester Nienhuis (van gemeente Heemstede, aanwezig vanuit haar rol bij de VNG als lid van de Commissie Informatiesamenleving) een werkbezoek gebracht aan de gemeente De Bilt.

Het bezoek is onderdeel van de ‘Tour de Nederland’ van de staatssecretaris, waarbij de praktijk van digitalisering in verschillende gemeenten centraal staat. Het bezoek bestond uit twee delen: een bezoek aan de gemeente op Jagtlust en aan het RIVM.

Digitale Veiligheid
Recente cijfers van de Informatiebeveiligingsdienst tonen een sterke toename van digitale criminaliteit gericht op o.a. gemeenten. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we hier zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Gemeente De Bilt heeft daarom onlangs een cyberoefening gehouden. Hieruit bleek hoe sterk digitale en maatschappelijke veiligheid met elkaar samenhangen. Een inbreuk op de digitale veiligheid van de gemeente kan impact hebben op de gegevens van inwoners die de gemeente beheert, maar het is zeer zeker mogelijk dat dit de dienstverlening en fysieke systemen, zoals verkeerslichten of nutsvoorzieningen raakt.  Tijdens het bezoek was er een gesprek met de staatssecretaris over de opgedane ervaringen tijdens de cyberoefening met de betrokken medewerkers die de oefening gedraaid hebben.

Burgemeester Potters: “De wereld verandert voortdurend, zeker op het gebied van digitalisering en databeheer. Het is en blijft belangrijk dat we onze gegevens blijven beschermen. Aandacht voor cybercriminaliteit, ook vanuit de Rijksoverheid, is hierbij van onschatbare waarde. Ik ben daarom blij dat de staatssecretaris met haar werkbezoek onze ‘lessons learned’ van deze cyberoefening heeft willen ophalen. Met deze ervaring kunnen we niet alleen onze gemeente maar ook andere gemeenten of overheidsinstellingen verder helpen op dit gebied.”

Het tweede deel van het werkbezoek speelde zich af bij het RIVM. Daar sprak de staatssecretaris met verschillende vertegenwoordigers over de gevolgen van een hack of een digitale verstoring. En hoe het RIVM en gemeente met elkaar samenwerken in dergelijke gevallen en hoe de staatssecretaris daarbij kan ondersteunen. 

Werkbezoek staatssecretaris Van Huffelen