Natuurbegraven in Zeist mogelijk maken

Auteur
Gemeente Zeist

Het college van burgemeester en wethouders wil natuurbegraven mogelijk maken op Zeister Bosrust . Daarom heeft het college onlangs besloten om een bestemmingsplan op te laten stellen. Het aanpassen van het bestemmingsplan is nodig om bij Zeister Bosrust natuurbegraven mogelijk te maken.

In 2016 is door de gemeenteraad een toekomstperspectief voor de gemeentelijke begraafplaats vastgesteld. Op basis hiervan is de begraafplaats in de afgelopen jaren vernieuwd. Zo is er een crematorium gebouwd en is op een apart deel van de begraafplaats Islamitisch begraven mogelijk gemaakt. Ook onderzoek naar de mogelijkheden voor Natuurbegraven was onderdeel van dit toekomstperspectief.

Wethouder Fluitman is blij met deze stap. “We staan bekend als een groene gemeente met veel bos. Natuurbegraven is iets wat haast vanzelfsprekend hier thuishoort. Daarbij komt dat we de ecologische waarde verbeteren van het bos, omdat we ruimte maken voor nieuwe plantensoorten die passen in het bos”.

Natuurbegraven is het begraven in een natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld in een bos of heidelandschap. De natuur is leidend, dus geen permanente grafmonumenten, herkenbare graven of strakke lijnen. Wel een natuurlijk gebied waarin begraven wordt met lange grafrust. Daarbij zijn eenvoudige gedenkmonumenten mogelijk (bijvoorbeeld een boomschijf) en een indeling van het gebied zoals je van een bosgebied verwacht, bijvoorbeeld met slingerende onverharde paden en natuurlijke materialen.

In de afgelopen maanden is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd en is er een tekening gemaakt voor het gedeelte waar mogelijk natuurbegraven komt. Het gaat om een plek direct naast de begraafplaats van 2,2 hectare, dat al in eigendom is van de gemeente. Er wordt een plan opgesteld met daarbij aandacht voor ecologie en bosbodem.

Om natuurbegraven mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het najaar wordt gestart met het opstellen hiervan. Bij de uitwerking van de plannen komt er ook overleg met belanghebbenden, zoals gebruikers van het bos. We verwachten dat het bestemmingsplan in de tweede helft van 2021 ter inzage komt.

Voor meer informatie en een kaartje van de plek, kijk op www.zeist.nl/zeisterbosrust

Gemeente Zeist