Onthulling gedenkstenen in Den Dolder

Auteur
Geheugen van Zeist

Op vrijdag 16 oktober zal wethouder Marcel Fluitman 3 gedenkstenen onthullen in Den Dolder. 

Gedenkstenen worden in de Gemeente Zeist geplaatst op inititief van het Geheugen van Zeist en het 4-5 mei Comité. Hiermee worden de personen herdacht die zich in de oorlog hebben verzet tegen de Duitse bezetter en daar offers voor hebben gebracht.

Twee stenen worden geplaatst aan de Baarnseweg 36. Een steen is voor J.H. Scheps. Op de steen staat: ‘Hij streed tegen de bezetter door middel van het woord. Vormde met het echtpaar Inden-Reiss een verzetskern.’  De andere steen is voor het echtpaar Inden-Reiss. De tekst luidt: ‘Verzetsstrijders en jodenhelpers. Zij vormden met J.H.Scheps een verzetskern.’
Scheps en Dirkje Inden-Reiss waren lid van de Zeister Gemeenteraad. Scheps was ook wethouder en Tweede Kamerlid.

De derde steen wordt geplaatst aan de Baarnseweg 49, net over de Palterweg. Op deze steen voor D. van de Wetering staat: ‘Eigenaar van een danslokaal. In oorlogstijd zorgde hij voor broodnodige verstrooing. Dat kostte hem het leven. ‘ 

Om 13.00 uur is er een ontvangst voor een beperkt aantal genodigden in Werkwinkel, Dolderscheweg 79A. De onthulling aan de Baarnseweg 36 zal plaatsvinden omstreeks 13.40 uur en de onthulling aan de Baarnseweg  49 omstreeks 14.00 uur. Belangstellenden hiervoor zijn welkom. Zie ook www.geheugenvanzeist.nl
 

Geheugen van Zeist logo