Ken je borsten: bekijken belangrijker dan voelen

Auteur
Redactie

Tijdens deze oktober Borstkankermaand beleeft Nederland een tweede Coronagolf. De druk op de zorgcapaciteit loopt flink op. De boodschap van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven is: ken je borsten en wacht niet met een klacht. Dit geldt voor vrouwen én mannen. 

Het aantal borstkankerdiagnoses daalde in de eerste weken van de Coronacrisis in maart met 25 procent. Volgens AMZ-bestuurder Marjolein de Jong gingen vrouwen met een borstklacht minder snel naar de huisarts of werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. "Alle problematiek en stagnatie bij elkaar, inclusief de tijdelijke stop van het bevolkingsonderzoek borstkanker, leidt hoe dan ook tot een stuwmeer. Er zijn niet minder nieuwe borstkankergevallen, maar er is wel minder kans op vroegtijdige ontdekking. Daarom is het juist nu belangrijk dat iedereen weet op welke 12 symptomen je kunt letten. Met de campagne KEN JE BORSTEN helpen we deze kennis te verspreiden".

Uit onderzoek van het ziekenhuis onder een paar honderd vrouwen blijkt dat ruim 65% weinig tot geen van deze 12 symptomen kent. Ook al maakt ruim 70% van de vrouwen zich wel eens zorgen over haar borsten. "Dit zijn cijfers waar we mee aan de slag moeten", geeft De Jong aan. "Het is juist nu heel belangrijk dat mensen hun borsten goed kennen, niet wachten met een klacht, en zich via de huisarts of behandelend arts door laten verwijzen".

Ook kunnen vrouwen waarbij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker is uitgesteld en die zich ongerust maken via een verwijzing van de huisarts op een andere plek terecht, zoals in het Alexander Monro Ziekenhuis. "Via deze route telt het onderzoek mee met het eigen risico. Uiteraard worden hierbij strikt alle richtlijnen volgens het RIVM en andere regelgevende instanties gevolgd om zo veilig mogelijk voor iedereen de borst(kanker)zorg te kunnen verlenen. De knelpunten in de zorg die ontstaan door Corona of door een tekort aan screeningspersoneel, moeten we met elkaar het hoofd bieden zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen", aldus De Jong.   

Met de campagne KEN JE BORSTEN vraagt het AMZ extra aandacht voor vroege detectie van borstkanker. "Kijken is hierbij veel belangrijker dan voelen", zegt De Jong. "Vorig jaar bleek uit een onderzoek in ons ziekenhuis dat 70% van de vrouwen niet weet dat het bekijken van de borsten belangrijker is dan het bevoelen van de borsten. Daar schrik ik van en dan denk ik: We hebben met elkaar een hele belangrijke boodschap te vertellen".

Voelen mag wel, want zo leer je je borsten kennen. Maar zorg er vooral voor dat je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien. "Het is onze missie dat álle vrouwen en mannen weten op welke twaalf veranderingen ze moeten letten, en niet alleen op het knobbeltje. Neem bij twijfel contact op met je huisarts. De noodzakelijke borstkankerzorg gaat in Nederland gewoon door en ook bij ons in het AMZ. Wij hebben hiervoor de capaciteit".  

KEN JE BORSTEN
Met de campagne ‘KEN JE BORSTEN’ verwijst het ziekenhuis naar de in Amerika ontwikkelde campagne ‘Know your lemons’. Vroege herkenning en diagnose helpen aanzienlijk in de overlevingskansen en kunnen de sterfte door borstkanker laten dalen.

borstkanker