Webinar Financieel gezonde werknemers

Auteur
Samen voor Zeist

Het Corona virus heeft helaas ook economische gevolgen. De invloed op de economie is groot. Steeds meer mensen komen in financiële moeilijkheden. Cijfers geven aan dat  1 op de 5 Nederlandse Huishoudens te maken heeft met risicovolle en/of problematische schulden. 62 % van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen, je wilt als werkgever gezonde werknemers, zowel mentaal, fysiek als financieel. 

Hoe zie je dat je werknemer schulden heeft? En wat zijn signalen die je eigenlijk niet zou mogen missen? We begrijpen heel goed dat je als werkgever niet zomaar een gesprek begint over schulden. Financiën zijn vaak toch wat taboe om over te spreken, maar de gevolgen van schulden zijn groot.  Om in te spelen op signalen en in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen organiseert stichting Samen voor Zeist i.s.m. Rabobank Rijn- en Heuvelrug en Samen voor de Bilt een webinar. Het webinar is gepland op 26 oktober 16.00 – 17.00 uur.

Tijdens dit webinar worden werkgevers geïnformeerd over welke rol zij hierin kunnen nemen. De Rabobank informeert over actuele ontwikkelingen en spreker Wessels Zeist geeft aan wat zij zoal als werkgever doen. Ook komt de  Sociaal Raadslieden aan het woord over de wet- en regelgeving. Uiteraard is er ruimte voor een gesprek. 

Heeft u interesse in dit webinar ‘Financieel Gezonde Medewerkers’, stuurt u dan een mail aan info@samenvoorzeist.nl 

Kijk ook op de website www.samenvoorzeist.nl

Samen voor Zeist logo