GroenLinks: Leijense bos blijft bos

Het was hét thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in gemeente De Bilt: de toekomst van het Leijense bos in Bilthoven. Het stuk natuur dat in eigendom is van de gemeente wordt elke paar jaar genoemd als een goede plek voor een randweg. Het gloednieuwe coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’ is duidelijk over de toekomst; het Leijense bos blijft bos. 

De nieuwe coalitie bestaande uit GroenLinks, D66, Beter De Bilt & Bilts Belang, PvdA en SP wil dit bos voor nu én de toekomst veilig stellen.  De coalitie werkt toe naar overdracht aan Utrechts Landschap. Zo kan de natuurkwaliteit van dit belangrijke groene knooppunt verder ontwikkeld worden. 

Het Utrechts Landschap reageert verheugd: “Met plezier heeft Utrechts Landschap kennisgenomen van het voornemen van deze coalitie. Naast een planologische bescherming (indeling & gebruik van het bos) wordt het overgedragen aan een natuurbeheerder. Dat is volgens Utrechts Landschap de beste garantie op behoud van het landschap en de natuurkwaliteit. Als eigenaar en beheerder van o.a. Beerschoten en Beukenburg wil Utrechts Landschap over overdracht graag in gesprek. Onze inzet is, naast behoud van natuur en cultuurhistorie, ook het verhogen van de biodiversiteit.”

“Door overdracht van ons deel van het Leijense bos aan een natuurbeheerder stellen we het veilig voor de toekomst. We geven ruimte aan de natuur.”, zegt Jacomijn Baart, fractievoorzitter van GroenLinks De Bilt. “In ons coalitieakkoord is verder afgesproken geen nieuwe autowegen aan te leggen. Ook het prachtige Beukenlaantje bij Larenstein blijft dus behouden. Deze coalitie kiest uitdrukkelijk voor groen boven auto’s, voor ruimte voor morgen. Goed voor minder CO₂-uitstoot en ons klimaat.” 

Ook bewoners van De Leijen zijn blij met de veiligstelling van het bos. Sanne Vroom: “Wij wonen precies bij een ingang naar het bos. Het is bijna niet onder woorden te brengen hoeveel geluk we daarmee hebben. Elke dag buiten in de natuur kunnen lopen is een luxe. Het wandelen in vrije natuur, in bos of waar ook is rustgevend. En heerlijk om te doen. Het genieten en ontdekken van dieren, bloemen, bomen: het kan gewoon om de hoek.”

Het overdragen aan een stichting die het zal beheren - en ook voor de toekomst zal behouden - stelt gerust. “Net als eerder ‘de Duinen’ van Bilthoven zijn overgedragen aan ‘de kinderen’ van het dorp, krijgen toekomstige generaties hiermee lucht en leefruimte. Een garantie op zuurstof en prikkelloosheid. Een mooier cadeau aan de toekomst bestaat niet.”

Ook Marianne van Hattum, oprichtster van de actiegroep ‘Handen los van het bos’ is positief. “Als bewoner van De Leijen kan ik zeggen dat onze buurt (en waarschijnlijk breder in gemeente De Bilt) ontzettend blij is dat de nieuwe coalitie heeft besloten het Leijense bos te behouden. En over te dragen aan het Utrechts Landschap. Flora en fauna kunnen zich nu blijven ontwikkelen. De Bilt kan blijven genieten van de prachtige brede wandelpaden.”

Leijense bos
Fotograaf
Michel Reij