Connie Brouwer lijsttrekker ChristenUnie De Bilt

Onlangs heeft de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie De Bilt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma  2022-2026 vastgesteld. Connie Brouwer is door de leden van de ChristenUnie gekozen als lijsttrekker. 

De jarenlange intensieve samenwerking tussen Fractie Brouwer en de ChristenUnie heeft daarmee geleid tot de definitieve overstap van Connie Brouwer naar de ChristenUnie. Connie Brouwer: “Ik wil de leden van de ChristenUnie hartelijk danken voor het vertrouwen dat ik gekregen heb om de lijst aan te voeren. Ik pak deze rol niet lichtvaardig op en ben trots nu echt onderdeel te zijn van de ChristenUnie”. Bestuursvoorzitter Martin van der Grift: “En Connie staat er daarbij niet alleen voor. We hebben een mooie evenwichtige lijst met 13 kandidaten kunnen samenstellen. Vijf van onze zes kernen zijn vertegenwoordigd. Alleen vanuit Hollandsche Rading hebben wij geen vertegenwoordiging op de lijst kunnen krijgen. Verder kent de kandidatenlijst een zeer brede leeftijdsopbouw van 20 tot boven de 70 jaar, waarmee de lijst vernieuwing en ruime ervaring inbrengt”.   

Connie Brouwer wil zich vanuit christelijk sociaal perspectief graag inzetten voor de gehele Biltse samenleving. De slogan van het verkiezingsprogramma “Het beste voor iedereen!” brengt dit  volgens haar goed tot uitdrukking. Belangrijk voor haar is te komen tot een sociale Biltse samenleving. Er zijn inwoners die hulp nodig hebben: bijvoorbeeld ouderen en jongeren die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen en/of eenzaam zijn en inwoners die een kind hebben dat lichamelijk en/of geestelijk beperkt is en tegengewerkt worden door bureaucratie. Ook wil Connie Brouwer een sterk gemeentebestuur om alle grote opgaven het hoofd te bieden, zoals woningbouw, energie- en warmtetransitie, versterken van onze natuurwaarden, vitaliteit behouden van de groene kernen, zorgdragen voor een bloeiende landbouw en verminderen van de verkeersproblematiek om maar wat te noemen. Dit kunnen we alleen doen door goed samen te werken als gemeentebestuur en vooral ook samen met de inwoners. 

Foto: Martin van der Grift feliciteert Connie Brouwer met haar lijsttrekkerschap voor de ChristenUnie.

Martin van der Grift feliciteert Connie Brouwer met haar lijsttrekkerschap voor de ChristenUnie.