PvdA De Bilt stelt lijst en verkiezingsprogramma vast

Op 24 november stelde de afdeling van PvdA De Bilt in een digitale bijeenkomst het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen en de kandidatenlijst vast. Krischan Hagedoorn werd voor de derde keer unaniem verkozen tot lijsttrekker.

PvdA De Bilt wil de grote uitdagingen (wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid in de samenleving) waarvoor de gemeente gesteld staat, in de komende raadsperiode aanpakken. Dat kan alleen maar met een sterk en betrouwbaar gemeentebestuur. Het gemeentebestuur liep de laatste jaren flinke deuken op. De afgelopen 4 jaar vond er namelijk een ware volksopstand plaats i.v.m. het mogelijk bouwen op 13 gemeentelijke groenlocaties, verliep het participatieproces Schapenweide zeer slecht, resulterend in een plan dat bijna de helft van de gemeenteraad niet ziet zitten en is er nog steeds een slepend, volledig gejuridiseerd, conflict tussen inwoners en college over bestemmingsplan Bilthoven Noord.

Dat alles heeft geresulteerd in een onvoldoende van de inwoners voor het gemeentebestuur in de burgerpeiling en een laag percentage mensen dat zich vertegenwoordigd voelt door B&W en de raad. 

PvdA De Bilt wil dat de komende raadsperiode veranderen! De gemeente moet weer investeren in onze gemeenschap en een sterke overheid. We zorgen voor een sterk en betrouwbaar gemeentebestuur (college, raad en ambtenaren (we willen meer ambtenaren door te zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat)) en samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen maken we goede plannen die groot draagvlak hebben en (maatschappelijk) resultaat opleveren.

Betaalbaar wonen
PvdA De Bilt wil de wooncrisis in onze gemeente oplossen door flink bij te bouwen en door sterke gemeentelijke regels. We willen vooral bouwen voor starters, gezinnen en senioren.  Sociale huur, middenhuur, sociale koop en goedkope en middeldure koop krijgen meer prioriteit. PvdA De Bilt wil duurzamer bouwen en strenge regels waardoor de juiste woningen worden gebouwd en speculeren met en malafide verhuur van woningen veel moeilijker wordt gemaakt. Bij bouwplannen worden inwoners en raad beter betrokken dan voorheen.

Eerlijke klimaataanpak
PvdA De Bilt kiest voor een groene koers! We zetten alles op alles om de Biltse bijdrage aan de klimaatopgave voor elkaar te krijgen. Eerst met zon op dak en isoleren en vervolgens met zonnevelden. En alleen als het nodig is, ook windmolens (tot maximaal 150 meter tiphoogte). We zorgen ervoor dat de klimaataanpak eerlijk is en inwoners voordeel hebben van de energie-opwek. Zonne- en windparken komen voor 50% in handen van inwoners of de gemeente. 

Gelijke kansen
De coronacrisis heeft de kwetsbaarheden in ons land extra blootgelegd en bij uitstek laten zien wat een sterke overheid die steun biedt, en echte saamhorigheid, kunnen betekenen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dat blijven vasthouden en aan een inclusieve samenleving blijven werken die het beste in ons allemaal naar boven brengt, ongelijkheid tegen gaat en zorgt voor een goed sociaal vangnet.

Lijst
De lijst van PvdA De Bilt is een mooie mix geworden van jong en oud, man en vrouw en vertegenwoordigers uit bijna alle kernen. Onderstaand de eerste 7 van 23 kandidaten.

Krischan Hagedoorn (48)
Krischan heeft 8 jaar ervaring als fractievoorzitter en was in 2014 en 2018 ook lijsttrekker. Krischan werkt als manager in het bedrijfsleven in de gezondheidszorg. Hij is het gezicht van de PvdA in De Bilt en beschikt over een uitgebreid netwerk in De Bilt, zowel binnen als buiten de PvdA. Krischan woont met zijn vrouw en 4 kinderen in Bilthoven-West. Krischan zet zich in voor de belangrijke thema’s wonen, klimaat en gelijke kansen en ziet er naar uit om ook in de komende periode te mogen werken aan een sterk en sociaal gemeentebestuur.

Gija Schoor (61)
Gija heeft ruime ervaring als raadslid en als commissielid in de PvdA-fractie. Gija is HR professional in de gezondheidszorg. Zij is een typische bruggenbouwer en ‘het groene geweten’ van de fractie. Pragmatisch en oplossingsgericht. Gija woont in De Bilt en zet zich in voor een eerlijke klimaataanpak, betaalbaar wonen, een fijne wijk en veilig verkeer.

Martijn Lauxtermann (55)
Martijn is nu commissielid openbare ruimte voor de PvdA. In het dagelijks leven is hij jurist. Martijn heeft een sterke drive bij zowat alles wat hij aanpakt en is een sterke strategische denker. Hij woont in Groenekan en wil zich inzetten voor een betrouwbaar gemeentebestuur en betaalbare woningen. 

Margje Tempelaars (39)
Margje is een bevlogen kandidaat, die ambitie aan realisme koppelt. Margje is gericht op verbetering en vernieuwing en vasthoudend. Zij werkt bij een woningcoöperatie en woont in De Leijen en wil zich vooral inzetten voor betaalbare woningen, jeugd en onderwijs en een fijne, groene en veilige wijk. 

Carry van de Kappelle (65)
Carry komt uit een rood nest. Zij werkt in de psychiatrie en is zeer actief in de Biltse sport en heeft een groot netwerk in De Bilt. Carry wil graag iets betekenen voor gemeente De Bilt en dan in het bijzonder voor mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven. Carry woont in Bilthoven.

Peter Roozenboom (29)
Peter is een echte teamspeler, die makkelijk verbinding maakt en dichtbij de inwoners staat. Betrokken bij wat er speelt in De Bilt en met een goed netwerk in De Bilt, ook door zijn werk in de detailhandel. Hij wil zich met name inzetten voor jongeren en een sociale en duurzame economie. Peter woont in De Bilt. 

Jasper Stammes (22)
Jasper is een onbevangen en enthousiaste kandidaat. Jasper studeert Wiskunde en is actief bij Scouting in Bilthoven. Jasper wil graag de jongeren in de gemeente vertegenwoordigen en maakt zich sterk voor het verenigingsleven. Jasper woont in Bilthoven.
 

Lijsttrekker Krischan Hagedoorn