Plan voor woningen in Huis ter Heide Zuid 

Voor het gebied Huis ter Heide Zuid is een uitwerkingsplan opgesteld. Hierin staan woningen en een nieuwe weg die nodig is om het verkeer van Huis ter Heide nu en in de toekomst goed af te wikkelen. De raad heeft hierom gevraagd bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Oud Zandbergen e.o.’. De raad spreekt op 25 november in de Ronde Tafel over het Uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid. 

Het uitwerkingsplan bestaat uit een bouwplan en een nieuwe weg voor Huis ter Heide Zuid. Het bouwplan bestaat uit 72 woningen verdeeld over een paar kleine appartementengebouwen en enkele woningen. Het plan voldoet aan het gemeentelijk woonbeleid en bevat onder andere 18 sociale huurwoningen.

De nieuwe weg zorgt ervoor dat bewoners van Huis ter Heide straks via de autoboulevard naar de ovonde (een ovale rotonde) kunnen rijden. Ook kunnen de toekomstige bewoners van Huis ter Heide West, een ander plan binnen hetzelfde gebied dat in voorbereiding is, straks van deze weg gebruik maken. De gemeenteraad heeft, in 2005, na instemming met woningbouw in Huis ter Heide West besloten dat er een nieuwe weg moet komen om te voorkomen dat de verkeersdrukte in Huis ter Heide toeneemt. De nieuwe weg in het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid maakt dit mogelijk.

Presentatie uitwerkingsplan en inbreng omwonenden
De gemeente heeft het uitwerkingsplan, op verzoek van ontwikkelaar RV&O uit Soest, begin dit jaar voorgelegd aan omwonenden. Het plan lag vanaf 17 december 2020 zes weken ter inzage.  Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn verzameld in de nota van zienswijzen Huis ter Heide Zuid.

Nu alle reacties zijn verwerkt, wordt het uitwerkingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 25 november is er een Ronde Tafel gepland. Tijdens deze vergadering kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden inspreken en kunnen raadsleden hen bevragen. Deze is live te volgen via YouTube. Wilt u inspreken? Op de website www.zeist.nl/huisterheide leest u hoe. Ook staat daar meer informatie over het project en kunt u het uitwerkingsplan inzien.

Gemeente Zeist