Mantelzorgwaardering 2021 De Bilt uitgereikt

Anne Brommersma en Madeleine Bakker-Smit reikten op 11 november de Biltse Mantelzorgwaardering 2021 uit. Voorafgaand aan de uitreiking was er eerst in  De Biltsche Hoeck tijd voor een kopje koffie en een goed gesprek. Daarna kregen de aanwezige mantelzorgers de waardering overhandigd. Deze waardering bestaat uit bonnen met een waarde van € 50,00, te besteden bij de lokale winkeliers en ondernemers die tijdens de lockdown waren gesloten.

Aan verschillende tafels gaven de mantelzorgers een open en eerlijk beeld van hun leven als mantelzorger. Wat doet het met je als je altijd ‘aan’ moet staan? Waar lig je ‘s-nachts van wakker? Hoe belangrijk is de mantelzorgwaardering voor jou? Welke hulp heb je nodig om het vol te kunnen houden? Om maar een paar vragen te noemen waarover met elkaar van gedachten werd gewisseld. Er ontstonden persoonlijke en soms indringende gesprekken. 

De mantelzorgers herkenden veel in elkaars verhalen, ook wanneer de situatie thuis heel anders is dan geschetst. Dat door de collegeleden de tijd werd genomen om te luisteren naar hun verhalen stelden de mantelzorgers bijzonder op prijs. Op hun beurt vonden beide wethouders het heel leerzaam en zinvol om de verhalen en gezichten achter de cijfers op deze manier te leren kennen. Ze gaven aan blij te zijn dat ze namens het gemeentebestuur de mantelzorgwaardering weer konden uitreiken, en daarmee de mantelzorgers de erkenning te geven die zij verdienen! 

De inzet van al deze mantelzorgers is goud waard! Daarom reikt gemeente De Bilt ook dit jaar weer de mantelzorgwaardering uit. Mantelzorgers zijn mensen die intensief zorgen voor een naaste, zoals een partner, kind, ouder(s) of goede vriend. Dat kan lichamelijke verzorging zijn, maar kan ook het doen van de administratie, vervoer, emotionele steun, praktische hulp en huishoudelijk werk betekenen. 

In gemeente De Bilt zijn ongeveer 10.000 mantelzorgers actief die langdurig voor een naaste klaar staan. Zorgen voor iemand waar je een band mee hebt is heel natuurlijk. ‘Dat doe je gewoon’, vinden de mantelzorgers zelf. Maar zij zijn van grote waarde voor de gemeenschap. Hun inzet is kostbaar voor degene waar ze voor zorgen en onbetaalbaar voor onze samenleving.

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van gemeente De Bilt, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen bij Steunpunt Mantelzorg via mantelzorg@mensdebilt.nl
 

Uitreiking Mantelzorgwaardering