Aandacht voor dementie bij Bibliotheek Bilthoven

Dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema 'De vele gezichten van dementie. Bibliotheek Idea Bilthoven geeft in deze week op verschillende manieren extra aandacht aan het onderwerp dementie. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september organiseert Bibliotheek Idea een koffiemoment voor mantelzorgers, professionals en andere betrokkenen. Ook is van 15 september tot en met 15 oktober een gedeelte van de foto expositie “Love, Loss and Laughter” van fotografe Cathy Greenblat te bewonderen in de Bibliotheek.

September is Wereld Alzheimermaand en 21 september Wereld Alzheimer Dag. In toenemende mate wordt deze periode in het jaar benut voor activiteiten om de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie voor het voetlicht te brengen. Bibliotheek Idea Bilthoven werkt hier graag aan mee.

De Bibliotheek heeft veel boeken en andere informatiebronnen over het onderwerp Dementie in de collectie. De materialen zijn interessant voor mantelzorgers, (zorg)professionals en andere betrokkenen. Aansluitend bij Wereld Alzheimer Dag wordt deze collectie van 20 september tot 27 september prominent tentoongesteld in Bibliotheek Bilthoven. 

Op vrijdag 24 september en zaterdag 25 september, van 10.30 tot 11.30 uur, zijn mantelzorgers, professionals, en andere betrokkenen welkom om op de koffie te komen in de bibliotheek. Bezoekers worden geïnformeerd over welke materialen de bibliotheek in huis heeft. Deze collectie kan ondersteuning bieden wanneer dementie in leven van mensen een rol speelt. De medewerkers van de bibliotheek zijn aanwezig om uitleg en informatie te verstrekken of te horen over de behoefte aan andere soort van materialen. Ook zullen medewerkers van Steunpunt Mantelzorg De Bilt aanwezig zijn voor vragen en toelichting op de ondersteuning die zij voor deze doelgroep kunnen bieden.

Bibliotheek Idea Bilthoven is ook één van de locaties waar de grote foto expositie ‘Love, Loss and Laughter” te zien is. Deze expositie heeft veel bijgedragen aan de bewustwording over mensen die leven met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en hoe ze beter begrepen en verzorgd kunnen worden. De tentoonstelling is gemaakt door Cathy Greenblat (USA) die, na haar pensionering als professor sociologie, nieuwe vaardigheden ontwikkelde als fotograaf, gespecialiseerd in het in beeld brengen van dementiezorg en zorg aan het einde van het leven. De tentoonstelling begon in 2010 in New York City en werd op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, India en Australië getoond. Van 15 september tot 15 oktober is een deel van deze expositie in Bibliotheek Bilthoven te bewonderen.

Plaats: Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 2, Bilthoven
Datum: 24 en 25 september 2021
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
 

Wereld Alzheimer Dag
Fotograaf
Cathy Greenblat