Studieavond over ‘De strijd rondom Gods volk ’

Op woensdag 22 september 2021 is er in De Bilt een studieavond met ds. Heikoop, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De strijd rondom Gods volk . De bijeenkomst vindt plaats in De Voorhof, Burg. De Withstraat 29A, 3732 EJ De Bilt. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Centraal in deze lezing staan de vragen: waar komt antisemitisme vandaan? Welke verschijningsvormen, overeenkomsten en verschillen zijn er? Wat is de toekomst? Hoe is Israël hoe dan ook een zegen voor de wereld in Gods plannen?

Ds. Frank Heikoop is predikant in de Hervormde Gemeente te Harmelen. Tijdens zijn studie theologie in Utrecht heeft hij zich gespecialiseerd in de verhouding van christendom en Jodendom tot de Grieks-Romeinse gedachtewereld in de eerste eeuwen na Christus. Hij maakt vanaf 2018 deel uit van het bestuur van Christenen voor Israël, sinds 2020 is hij voorzitter. Hij is tevens redactielid van Israël en de kerk.
 

Frank Heikoop
Fotograaf
Christenen voor Israël