Boek over tiendesprongen van Kees Boeke

Op donderdag 9 september wordt het eerste exemplaar van het boek Tiendesprongen, reizen in ruimte, tijd en snelheid overhandigd aan professor Robbert Dijkgraaf.

Het is geschreven door Jos Heuer en Henk Willems, twee voormalige medewerkers van de Werkplaats in Bilthoven. "Wij hebben onderzoek gedaan naar het ontstaan van de Tiendesprongen, een leermiddel dat door Kees Boeke is bedacht bijna honderd jaar geleden en dat hij samen met de kinderen, werkers genoemd, heeft ontwikkeld. In het boek is goed te zien dat in de loop van de tijd steeds nieuwe versies het licht zagen."

De kern van de sprongen is dat ze steeds worden gemaakt met een vergroting of verkleining met een macht van tien. "Dus van een vierkante meter zoom je uit naar tien en vervolgens naar honderd vierkante meter. En verder en verder. Het biedt dan de mogelijkheid om steeds grotere sprongen de ruimte in te maken of, andersom via de huid, een porie en dan steeds kleiner door te gaan tot het atoom."

Kees Boeke gaf in 1959 het boek: Wij in het heelal, een heelal in ons uit en dat gaf toen een overzicht van de stand van de wetenschap op het gebied van natuurkunde, aardrijkskunde en biologie. Bij het grote publiek werd het idee vooral bekend door het filmpje dat het echtpaar Eames maakte: The Powers of ten.

In Nederland tijdens een uitzending van Zomergasten vertelde Professor Dijkgraaf er enthousiast over.  In het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis vonden Willems en Heuer in twintig meter archief nog ander materiaal. "Kees Boeke was ook nog van plan om een sprongenboek te maken over de tijd en over snelheid. We leggen in ons boek uit waarom deze opzet niet is gelukt."  

Op 17 september vertellen ze hierover in de Bilthovense Boekhandel. Ook zal dan naast hun boek de herdruk van het oorspronkelijke boek worden besproken.

Op de foto Henk Willems (l) en Jos Heuer (r)

Henk Willems (l) en Jos Heuer (r)