Gemeenteraad De Bilt verder met minderheidscoalitie

Na de zomer gaat de gemeenteraad van De Bilt verder met een minderheidscoalitie. Op verzoek van de raad blijven de wethouders van Groen Links, D66 en CDA doorbesturen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Na het vertrek van de VVD-wethouder in juni heeft deze coalitie samen 11 van de 27 zetels in de raad. Dit betekent dat per raadsvoorstel naar een meerderheid gezocht moet worden. 

De gemeenteraad en het college hebben donderdag 2 september bij de informele start van het vergaderseizoen gesproken over hoe dit in de praktijk aangepakt gaat worden. Hier zijn heldere afspraken over gemaakt. Burgemeester Sjoerd Potters: “Het zijn geen hele grote veranderingen maar we nemen nog meer tijd voor beeldvorming: hoe en waarom is een raadsvoorstel tot stand gekomen? En waar kunnen fracties sturen op de inhoud? Het biedt voor alle partijen kansen om meer invloed te hebben op een uiteindelijk besluit.”

Een minderheidscoalitie komt in Nederland minder vaak voor. Zowel gemeenteraad als college zetten  zich in om de continuïteit voor de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers te waarborgen. Projecten en beleid zullen niet blijven liggen.

Gemeente De Bilt