Oekraïense vluchtelingen naar Recreatiepark Dijnselburg

De gemeenteraad van Zeist heeft ingestemd met het voorstel om vanaf 1 december Recreatiepark Dijnselburg voor drie jaar te huren voor de opvang van 250 - 300 Oekraïense vluchtelingen. Dit betekent dat vanaf januari Oekraïense mensen vanaf verschillende noodopvanglocaties verhuizen naar Dijnselburg. Hiermee bieden we deze mensen een woonplek voor de komende drie jaar en daarmee rust, stabiliteit en perspectief.

Voordat de nieuwe bewoners naar Dijnselburg komen, worden de chalets schoongemaakt, gemeubileerd en waar nodig opgeknapt. De gemeente vindt het belangrijk om deze locatie in te richten als woonbuurt met voorzieningen en toezicht. Op het terrein komen speelplekken voor kinderen en de algemene ruimten worden ingezet voor ontmoeting, dienstverlening en hulpverlening.

Plek voor langere tijd
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt de gemeente Zeist Oekraïense vluchtelingen op in verschillende noodopvanglocaties. Nu we weten dat de oorlog voortduurt zoeken we voor deze mensen een woonplek met perspectief. Daarnaast lopen de huurcontracten van de verschillende noodopvanglocaties af en kan een groot deel van de huidige opvangplekken niet worden verlengd. Dit bij elkaar maakt de urgentie voor een nieuwe locatie hoog. Recreatiepark Dijnselburg was al een noodopvanglocatie voor ruim zestig Oekraïense vluchtelingen. Het biedt een goede plek om voor langere tijd meer mensen op te vangen in de bestaande chalets.

Permanente woningen
Voor de zomer besloot het college om, samen met de andere grondeigenaar, een haalbaarheidsonderzoek te starten naar flexwoningen op de locatie van Recreatiepark Dijnselburg als toekomstperspectief voor deze locatie voor de periode van 10 tot 15 jaar. Daaruit is gebleken dat het plaatsen van flexwoningen vanuit financieel perspectief niet haalbaar is. De gemeente en de grondeigenaar hebben ook gekeken naar de mogelijkheden voor permanente woningen op deze locatie. Deze optie biedt wel voldoende perspectief.

Gebiedsvisie Dijnselburg
In de concept ontwerp-gebiedsvisie Dijnselburg staat al dat permanente woningbouw als toekomstperspectief een goede optie is. Die is in 2022 opgesteld met inbreng van de omgeving. Daarom zal over deze optie geen aanvullende participatie meer plaatsvinden. De concept ontwerp-gebiedsvisie wordt in overleg met de grondeigenaren afgemaakt tot een ontwerp gebiedsvisie. Daarna wordt het college gevraagd om dit ontwerp ter visie te leggen. Het streven is om medio 2024 de gebiedsvisie met de beantwoording van eventuele zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

vlag oekraine