Verlaging snelheid op 20 procent provinciale wegen

Op de N224 vanaf Zeist tot de N227 (langs Austerlitz) gaat de snelheid naar 60 kilometer per uur. Provinciale Staten stemde in met het voorstel van het College. De snelheidsverlaging van 80 naar 60 km/u geldt voor 20 procent van de provinciale wegen. Op parallelwegen gaat de snelheid naar 30 km/u. 

De maximumsnelheid wordt op een aantal provinciale wegen de komende jaren verlaagd naar 60 kilometer per uur. Op de parallelwegen gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Op 86 oversteken zonder stoplichten of zebrapaden neemt de provincie ook maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Overwegingen voor snelheidsverlaging zijn: 
• Minder geluidsoverlast voor aanwonenden
• Minder uitstoot van CO2
• Verbetering van de verkeersveiligheid 
• Een verbetering van de oversteekbaarheid voor fauna en fietsers 
• Minder ritten die met de auto worden gemaakt.

snelheidsmeter