Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis

Het is op 27 juni 115 jaar geleden dat Dora Belinfante werd geboren. Dora was in Zeist werkzaam als bibliotheekmedewerkster. Samen met tien andere Joodse medewerkers komt ze voor in het boek ‘Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis’. Dit boek van Mark Deckers verscheen in april 2022. Deckers vertelt in dit boek over elf joodse bibliotheekmedewerkers van verschillende bibliotheken, die in de Tweede Wereldoorlog ontslagen werden in opdracht van de bezetter. Deckers heeft hiermee een klein monument gemaakt voor deze mensen.

In mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. In oktober 1940 werd de ariërverklaring gevraagd van alle ambtenaren en van alle instanties die gelieerd waren aan overheden, zoals bibliotheken. Zo’n 2.500 Joden werden op straat gezet. Daarvan werkten er elf bij negen verschillende openbare leeszalen. Alle negen bibliotheken werkten zonder direct protest mee aan het ontslag. Iedereen was bang voor de consequenties. Eind november en begin december 1940 hoorden deze elf medewerkers via hun directeur of via de gemeente dat ze uit hun functie ontheven waren. Het formele ontslag volgde op 1 maart 1941. Zo ook Dora Belinfante. 

Mark Deckers, bibliothecaris en ambtelijk secretaris bij Rijnbrink, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel, onderzocht deze tot nu toe onbekende bibliotheekgeschiedenis. Er zijn pagina’s volgeschreven over de censuur die in de oorlog gepleegd werd, maar aan het ontslag van bibliotheekmedewerkers werden slechts enkele zinnen gewijd. “En gezien het leed dat deze elf medewerkers is overkomen, is dat onterecht”, aldus Deckers. ‘Geruisloos uit de bibliotheekgeschiedenis’ is een mooi, ontroerend en liefdevol monument voor het leed en onrecht dat deze bibliotheekmedewerkers is aangedaan eind 1940. Door de verhalen onder het stof van de bibliotheekgeschiedenis vandaan te halen heeft Mark Deckers deze collega’s weer een gezicht gegeven.

Zaterdag 25 juni om 14.00 uur vertelt Mark Deckers in Bibliotheek Zeist van KunstenHuis Idea over zijn boek en over Dora Belinfante. Schrijver van het boek Mark Deckers raakt bij elk archiefonderzoek weer verwonderd over wat bewaard is gebleven. Dora is een van de weinigen die de oorlog overleefd heeft. Maar werd zij toen ook weer met open armen ontvangen bij de Bibliotheek?

Toegangsprijs is 8,- euro en 5,- euro voor leden van de Bibliotheek van Kunstenhuis Idea. 
 

Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis