Het Rampjaar 1672-1673. Moordbranders in de Republiek

Datum

De onafhankelijkheid van het toenmalige Nederland stond 350 jaar geleden op het spel, het was erop of eronder. 

Van drie kanten werd het land ernstig bedreigd. Chaos, ontreddering, paniek, dapperheid, lafheid en kille afwegingen van bestuurders, karakteriseerden wat het Rampjaar 1672-1673 is gaan heten. Slechts de Oude Hollandse Waterlinie voorkwam dat het hele land in enkele weken onder de voet werd gelopen. Dit jaar zijn overal activiteiten ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van dit rampjaar.

De openingslezing van de Zomerschool 2022 op maandagavond 4 juli in Figi staat volop in het teken van deze voor de geschiedenis van Nederland uiterst belangrijke periode. Hoe was de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden in deze benarde situatie beland?  In Zeist was het hoofdkwartier van de Franse koning gevestigd, een twijfelachtige eer. En, hoe herstelde de Republiek van deze moeilijke tijd, was er nog sprake van een Gouden Eeuw? 

Datum: maandag 4 juli
Aanvang: 20.00 – ca. 22.00 uur
Plaats: Springerzaal Figi
Informatie en aanmelden: via www.gildezeist.nl
Toegang: gratis (na aanmelden)

Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer aan diverse middelbare scholen. Sinds begin jaren tachtig schreef hij, vaak samen met anderen, een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en het ‘grote publiek’.

 

Liek Mulder