Woningbouwplan Huis ter Heide West ter inzage 

De woningbouwplannen voor 82 woningen in Huis ter Heide West liggen vanaf donderdag 5 mei voor zes weken ter inzage. De gemeente Zeist wil versneld meer (betaalbare) woonruimte voor woningzoekenden die nu moeilijk een betaalbare woningen vinden. Voor de ontwikkeling van deze plek is een conceptbeeldkwaliteitsplan en een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april met de plannen ingestemd, zodat ze vrijgegeven kunnen worden voor inspraak.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Huis ter Heide West’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Huis aan de Bosrand’ leggen de basis voor de realisatie van een nieuwe woonwijk met 82 woningen, in een gebied ten westen van de kern Huis ter Heide. Minimaal 25% van de woningen wordt sociale huur.

In 2009 heeft een kopgroep van bewoners een Programma van Eisen opgesteld voor deze nieuwe woonbuurt. In 2019 is dit Programma van Eisen geactualiseerd in overleg met bewoners. De uitgangspunten hieruit zijn verwerkt in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Daarnaast hebben omwonenden via een online platform hun mening gegeven over hoe de nieuwe woonwijk eruit moet zien. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het groene karakter van het gebied en de mogelijkheden om waardevol groen te behouden. Dit is verwerkt in een beeldkwaliteitsplan.

Ruimte voor reacties van 5 mei t/m 15 juni
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 5 mei t/m 15 juni 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode een zienswijze indienen op de plannen. Tijdens deze periode zijn de plannen en bijbehorende stukken digitaal zijn de stukken te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of op afspraak op het gemeentehuis. In het kader van de ter inzagelegging organiseert de gemeente op 11 mei een inloopbijeenkomst in de sportkantine van SV Zeist, Huis ter Heideweg 19 te Zeist van 17.00-20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen dan de plannen inzien en vragen stellen.

De gemeente beantwoordt alle ingediende zienswijzen in een nota van beantwoording. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het (eventueel gewijzigde) bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Dat gebeurt naar verwachting eind dit jaar.

Programma Hart van de Heuvelrug
Dit woningbouwplan is onderdeel van het provinciale programma Hart van de Heuvelrug. Sinds 2004 werkt gemeente Zeist samen met gemeente Soest en de Provincie aan het programma Hart van de Heuvelrug, om door middel van een uitwisseling van rode en groene gebieden de natuurgebieden te verbinden. In het programma gaan natuur en bouwen samen. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl

Gemeente Zeist