Onkruidbestrijding met oog voor milieu

Onlangs startte Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) weer met de bestrijding van onkruid. In de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, IJsselstein en Zeist bestrijden wij de ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven. Dit doen wij onder andere met de 100% milieuvriendelijke “heetwatermethode”. Om dit op zoveel mogelijk plekken effectief te doen, vragen wij u om uw auto tijdelijk even weg te halen, als u ziet dat de RMN-voertuigen in uw straat aan het werk gaan. Het onkruidseizoen loopt globaal tot en met september.

RMN maakt gebruik van de heetwatermethode. Hierbij wordt een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid gespoten. Het hete water vernietigt de celstructuur van het onkruid. Deze methode werkt bijzonder efficiënt en er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen meer nodig. Hierdoor raakt het grondwater dus ook niet vervuild. Daarnaast zetten wij borstelmachines in om het onkruid op trottoirs en uit goten te verwijderen.

Werken volgens beeldbestek
RMN werkt in opdracht van de gemeenten en het bestrijden gebeurt aan de hand van afspraken die per gemeente zijn gemaakt. De gemeente bepaalt de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. Deze werkwijze heet “werken volgens beeldbestek”. RMN bestrijdt alleen onkruid en geen mossen. 

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens de werkzaamheden continu scherp op hoe de beeldkwaliteit in de wijken is en zo nodig passen wij de werkplanning daarop aan. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om de bestrijding vaker te herhalen. 
 

Onkruidbestrijding