Leerlingen ontvangen ‘Het Achterhuis' van Anne Frank

Het wereldberoemde dagboek van Anne Frank is de afgelopen periode uitgereikt aan alle basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en de brugklassen in de gemeente Zeist. Marcel Fluitman, wethouder cultuur, reikte onlangs donde eerste exemplaren uitgereikt aan de leerlingen van de Damiaanschool.

Wethouder Fluitman overhandigde het boek aan de leerlingen van groep 7 en 8 na een workshop door een leesconsulent over de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dit in het kader van het landelijke project ‘Geef een boek cadeau’.

Lezen stimuleren
Niet alleen deze klas krijgt het boek van Anne Frank, álle leerlingen uit de groepen 7, 8 en de brugklassen van de scholen in Zeist ontvangen dankzij de actie het boek, zo’n 3300 leerlingen in totaal. De actie is een initiatief van Kunstenhuis Idea en valt samen met de jaarlijkse campagne ‘Geef een boek cadeau’. Omdat de gemeente Zeist lezen wil stimuleren, steunt de gemeente deze actie.

“We willen lezen bij jongeren stimuleren”, legt wethouder Fluitman uit. “Lezen levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De bibliotheek helpt daarbij, bijvoorbeeld door mensen met laaggeletterdheid te helpen, en door mensen uit te dagen meer te gaan lezen. Met dit wereldberoemde boek willen we jongeren uitdagen om wat vaker een boek te pakken.”

Bijzonder boek
Het Achterhuis is uitgekozen door de landelijke organisatie achter ‘Geef een boek cadeau’. “Het is een bijzonder boek”, vindt Marcel Fluitman. “Het verhaal van een jong meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog moet onderduiken zet aan het denken, maar biedt ook hoop en nodigt uit tot gesprek. Een boek dat juist in deze tijd onmisbaar is.”

Het Achterhuis behoort tot de Nederlandse canon. Meer informatie over de actie en waarom ‘Geef een boek cadeau’ voor Het Achterhuis koos is te vinden op de site van de actie: www.geefeenboekcadeau.nl.  

Foto: Wethouder Fluitman overhandigt ‘Het Achterhuis’ aan groep 7 en 8 van de Damiaanschool.

Wethouder Fluitman overhandigt ‘Het Achterhuis’ aan groep 7 en 8 van de Damiaanschool.