Partij voor de Dieren lanceert meldpunt voor vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren Zeist heeft een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend. Inwoners kunnen tot begin januari 2022 op een speciale website melding doen van vuurwerkoverlast in hun omgeving.

De landelijke overheid heeft dit jaar opnieuw een vuurwerkverbod ingesteld. Mooi, maar niet gemotiveerd door de overlast voor dieren en mensen. Ook in Zeist zelf wordt maar niet doorgepakt naar een algeheel vuurwerkverbod. Daarom inventariseert de Partij voor de Dieren de vuurwerkoverlast, om te zorgen dat ons pleidooi voor een algemeen vuurwerkverbod ook in Zeist onder de aandacht blijft, ondersteund door feiten.

De Partij voor de Dieren Zeist is geen voorstander van consumentenvuurwerk en hoopt middels het meldpunt bij te dragen aan het zo snel mogelijk afbouwen van consumentenvuurwerk in Zeist. Uiteindelijk willen we naar één centraal evenement in Zeist, aan het einde van het jaar, ter vervanging van consumentenvuurwerk.

In januari zal de partij de resultaten van het meldpunt aanbieden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Zeist. Meer informatie en de mogelijkheid tot het (met terugwerkende kracht) doorgeven van vuurwerkoverlast is te vinden op www.vuurwerkoverlastzeist.nl

Meldpunt Vuurwerkoverlast
Fotograaf
Pixabay