Jaarvergadering Wijkraad De Leijen  

Wijkraad De Leijen organiseert op maandag 1 november de jaarlijkse bewonersavond. Plaats Buro Lou Leijenseweg 38 Bilthoven. Vorig jaar kon deze bijeenkomst wegens Corona helaas niet doorgaan. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op de afgelopen twee jaar, we spreken over de actuele projecten en de toekomst. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Verkeer (Berlagelaan, Rembrandtlaan, Joos van Clevelaan, snelfietspad, Kees Boekelaan, Bus 77/78)
• Politie (Wijkagenten, overlast, bedreigende situaties, handhaving snelheid in 30 km-zones)
• Groen (Groenrenovatie, groenonderhoud, groenadoptie, biodiversiteit, steenbreek)
• Wonen (Samen werken aan wonen, De Timpe)
• Toekomst (Energietransitie, warmtenet, Omgevingsvisie, Wijk trefpunt)

Trefcentrum 
De wijk De Leijen is de enige wijk in de gemeente De Bilt van die omvang die geen eigen dorpshuis of ontmoetingsplaats heeft. En dat terwijl wij evenveel bewoners hebben als Maartensdijk. Om die reden zijn wij een burgerinitiatief gestart om zo’n eigen trefcentrum mogelijk te maken. Buro Lou ligt dicht bij De Leijen en wij zien deze vestiging als een belangrijk experiment voor een modern multifunctioneel trefcentrum. 

Toekomst
Naast deze onderwerpen willen we samen met de bewoners van De Leijen inventariseren welke onderwerpen in de toekomst de aandacht van de wijkraad vragen. De wijkraad is een stichting en om het duidelijker te krijgen wie de wijkraad vertegenwoordigt en op basis van welk mandaat van de bewoners, willen De Wijkraad een voorstel bespreken om van de stichting een vereniging te maken.

Samenwerking
De wijkraad De Leijen werkt op basis van een convenant (overeenkomst) samen met verschillende instellingen zoals de Gemeente. Voor de jaarvergadering wordt beoordeeld n hoeverre die samenwerking naar wens verloopt. De wijkraad is voorstander van meer delegatie van taken van de gemeente naar de Wijkraad op basis van een investeringsfonds. 

De bewoners van de Leijen worden uitgenodigd bij Buro Lou, Leijenseweg 38, om 20.00 uur op maandag 1 november.

Foto: Enkele leden van de Wijkraad De Leijen

Enkele leden van de Wijkraad De Leijen