Doe mee aan de Algemene Inwoners enquête 2021

Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen onder inwoners naar de waardering van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwaliteit in hun buurt. Ook de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening komt in het onderzoek aan bod. Deze maand worden de uitnodigingen voor deelname aan De Algemene Inwoners enquête 2021 per post verspreid.  

De Algemene Inwoners enquête geeft inzicht in hoe bewoners aankijken tegen het leven in onze gemeente. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een blijvend leefbare en veilige woonomgeving te realiseren, samen met bewoners en organisaties. 

Deelname belangrijk
Alleen met een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de mening van inwoners. Uw deelname is dus belangrijk. Deelnemers worden geselecteerd met een anonieme steekproef. 2600 bewoners uit verschillende kernen, ontvangen van het college van burgemeester en wethouders een uitnodiging per post om de vragenlijst op internet in te vullen. Wie liever een papieren vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Ook kunt u uw antwoorden telefonisch doorgeven. Bij een lage respons zullen de onderzoekers inwoners ook telefonisch benaderen. 

Waar staat je gemeente? 
De Algemene Inwoners enquête maakt onderdeel uit van waarstaatjegemeente.nl, een gezamenlijk initiatief van gemeenten in Nederland. Doel is om de sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te meten en met de resultaten beter beleid te kunnen maken. 

Onderzoeksbureau DIMENSUS voert het onderzoek uit. Naar verwachting zijn de resultaten eind 2021 beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl en www.debilt.nl.
 

Gemeente De Bilt