SO Noorderlicht ontvangt Gezonde School-vignet

Een mooi moment voor SO Noorderlicht: dinsdag 12 oktober reikte wethouder Marcel Fluitman het Gezonde school themacertificaat Welbevinden uit aan de school aan de Noordweg in Zeist. Dit is de vierde school in Zeist die een gezonde school vignet uitgereikt krijgt. Met dit themacertificaat laat de school zien dat Noorderlicht structureel aandacht besteedt aan het welbevinden van de leerlingen. 

“De coronacrisis brengt voor sommige kinderen extra onzekerheid, spanning en stress met zich mee. Extra aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk, vooral nu. Fijn dat SO Noorderlicht het belang hiervan inziet en dit structureel aanpakt.”, aldus wethouder Marcel Fluitman.

SO Noorderlicht is een school van Stichting Verderwijs, voor speciaal onderwijs voor kinderen tussen 4 en 13 jaar oud. Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het heel belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Leerlingen die zich veilig voelen en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere resultaten op school. 

Directrice Simone Wolf licht toe hoe SO Noorderlicht het welbevinden van de leerlingen centraal heeft staan: “Bij ons op school krijgen de leerlingen onderwijs op maat, het behalen van succes-ervaringen staat centraal. Om dit te kunnen bereiken, worden er onder andere lessen in sociaal emotionele vaardigheden geven. Bijvoorbeeld door middel van de weerbaarheidstraining Rots & Water. Voorheen werd dit ingezet bij individuele leerlingen maar we zijn trots dat alle leerlingen van het Noorderlicht nu getraind worden, zowel in groepen als individueel. Daarnaast wordt er ook in- en ontspanning geboden aan de leerlingen die dit nodig hebben. Ook faciliteren wij binnen de school diverse expertises, zoals logopedie, fysiotherapie, dyslexiebegeleiding en is er nauw contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de schoolarts. Op dit moment wordt er vanuit de Nationaal Programma Onderwijs gelden bewegingscoaches ingezet om leerlingen weer met plezier te laten bewegen na het vele binnen zitten tijdens de Corona crisis.” 

De Gezonde School-aanpak helpt scholen te werken  een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan wordt gewerkt aan verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo wordt een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk. 
 

Gezonde school Vignet SO Noorderlicht