Heleen en Gerrit winnen Monté ver Loren Geschiedenisprijs

Onlangs is de ‘De Monté ver Loren Geschiedenisprijs’ uitgereikt aan: Heleen van ’t Vuur en Gerrit van der Vorst uit Zeist.  Zij hebben een indrukwekkend boek geschreven: ‘Dan komen angst en wanhoop aangeslopen’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben tussen de 350 en 500 Joden ondergedoken gezeten bij vele families en in vele huizen in Zeist. 

Dit wordt in detail in dit boek, waarvan inmiddels ook een supplement is verschenen, beschreven. Het zijn vaak schrijnende verhalen, vele onderduikers hebben het niet overleefd, ook onderduikersgevers hebben dit soms met de dood moeten bekopen. Het boek is in 2020 geschreven, nu ruim een jaar later ontvangen de auteurs nog steeds nieuwe verhalen van onderduikers en onderduikgevers. 

Dit boek heeft dit jaar de eerste prijs ontvangen, vanwege inhoud en het belang om de geschiedenis van Zeist levend te houden. Dit jaar is ook een tweede prijs toegekend aan de heer Henk Blok voor zijn publicatie ‘Rhijnsoever’. De prijs is ingesteld om Zeister historisch onderzoek te stimuleren en wordt toegekend aan diegene die een ‘artikel’ geschreven heeft over Zeist vanuit een historisch perspectief. 

De inzending kan een wetenschappelijke inhoud hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Het zou bijvoorbeeld ook een scriptie van een scholier, een film (of andere multimedia vorm) of een gedicht kunnen zijn met een aspect van de Zeister geschiedenis als onderwerp.
De prijs wordt jaarlijks in september of oktober uitgereikt. Iedereen kan een ‘publicatieartikel’ dat in 2021 is verschenen of nog verschijnt insturen.

De ‘De Monté ver Loren Stichting’ is voortgekomen uit een legaat van prof. mr. dr. J. Ph. de Monté ver Loren aan het Zeister Historisch Genootschap.

Verdere informatie kan verkregen worden bij het bestuur van de De Monté ver Loren Stichting via Postbus 70, 3700 AB Zeist of via het email-adres: dmvl@zhg.nl.
 

Gerrit en Heleen